Wederom BK zelfmoord. Open brief aan Jayanti

für Deutsch sprechende Ex-Bks aus Nederland, Osteuropa und Russisch-Staaten, ihre Freunde und Familie
  • Message
  • Author

jann

friends or family of a BK

  • Posts: 1227
  • Joined: 29 Jan 2007
  • Location: europe

Wederom BK zelfmoord. Open brief aan Jayanti

Post19 Mar 2009

Zuster Jayanti,

Zoals u weet pleegde BK Esther zelfmoord door ophanging op 18 januari. Heeft u enig idee hoeveel een persoon moet lijden om zich uiteindelijk aan een stuk touw, met de strop rond hun nek, zichzelf opzettelijk te doden?

Ongetwijfeld hebt u getracht om u zelf en de BKWSU van elke verantwoordelijkheid af te doen. Welk excuus heeft u gebruikt? Psychische problemen? Of haar karma? En heeft u nog steeds het idee dat u niets te verwijten valt? We zijn benieuwd wanneer u een enkel teken van de zorg laat zien voor degenen die u leert over de betekenis van Gods liefde. We zijn benieuwd wanneer u bezorgdheid en medeleven gaat ontwikkelen voor degenen over wie u van plan bent te heersen vanaf uw Golden Age Troon.

Haar tragische en ongetwijfeld traumatische dood is een duidelijk voorbeeld van uw gebrek aan begrip voor wat er gebeurt met de mensen in uw eigen organisatie. Dit is een schrijnend voorbeeld van de noodzaak van een zorgplicht beleid - U hebt er alles aan gedaan om te voorkomen dan dat een dergelijk “duty of care” ontwikkeld zou worden door het introduceren van de zogenaamde "Global Functioning" - maar Esther heeft aangetoond dat dit een nutteloze manier is. Het is gewoon een “talkfest” - u gewoon geen idee wat een zorgplicht is, omdat het u allen niet kan schelen.

De reden waarom iemand een BK wordt is omdat ze denken dat ze het antwoord gevonden hebben op hun problemen - zij geloven dat zij onrein zijn en daarom hebben zij of krijgen zij deze problemen door uw toedoen. Dat zij problemen krijgen is een onontkombaar feit en mogen daarom met hun problemen wel verwachten. Dus, om uw rug toe te keren en zeggen dat Esther zichzelf gedood heeft omdat ze problemen had, alsof ze een uitzondering, is belachelijk.

Brahmanen, hebben standaard een geschiedenis van emotionele stoornissen - het is immers de reden dat zij BKs werden! DAAROM is een zorgplicht zo belangrijk. U hoeft alleen maar een programma te ontwikkelen dat geeft steun aan mensen zoals Esther en dat zij kunnen worden begeleid en geholpen - en dit is een gespecialiseerd gebied dat speciale vaardigheden vereist. Het is duidelijk dat dat dit vaardigheden zijn die uw niet heeft.

Het fundamentele probleem is dat er wederom een BK werd aangemoedigd zich los te maken van de lokik wereld, inclusief vrienden en familie, en als er iets misgaat, waar moeten zij dan heen?? U hebt ze laten afzien van alle vormen van steun en daarmee maakt u ze afhankelijk van u en uw organisatie, die vervolgens niet kan voldoen aan de eisen en verplichtingen die dat met zich meebrengt.

Wanneer zult u het trauma erkennen dat inherent is aan falen als een BK? Wanneer zult u uw reductionistische, positie ten opzichte van "karma, drama, geluk" overwinnen en de realiteit onder ogen zien?

Gaat u verder met het negeren en een “kan me niet schelen” aditide bij de volgende zelfmoord? Zult u de kwestie van de zuster in Spanje, die een zenuwinzinking had en vervolgens verhinderd werd haar familie te bezoeken? Of Lee James, die gedwongen werd in therapie te gaan, maar nog steeds verantwoordelijk is voor het Brisbane centrum? Wanneer zult u kunnen erkennen dat er echte mensen zijn met echte problemen en dat U zelf de belemmering bent om deze mensen te helpen!

Het leven en het welzijn van elke BK op het spel staan. Dit is erger dan u denkt dus doe ons allemaal een plezier en Golden Age uit de weg. Laat mensen die wel is staat zijn zorg te bieden deze verantwoordelijkheid op zich nemen. Er zijn veel mensen in de Brahma Kumaris die dat kunnen. Zij kunnen een verschil zijn. U in deze bent niet meer dan een obstakel.

Return to Osteuropa