BK Raja Yoga voor Beginners aan de BKWSU

für Deutsch sprechende Ex-Bks aus Nederland, Osteuropa und Russisch-Staaten, ihre Freunde und Familie
  • Message
  • Author
Offline

jann

friends or family of a BK

  • Posts: 1227
  • Joined: 29 Jan 2007
  • Location: europe

BK Raja Yoga voor Beginners aan de BKWSU

Post19 Mar 2009

BK Raja Yoga voor Beginners aan de BKWSU

Inleiding: Wie schreef dit en voor wie is het geschreven?

Dit is een " handleiding voor Beginners " van de Brahma Kumaris. Een eenvoudige, duidelijke uitvoerige inleiding over de geloven, levensstijl en manier van werken. Alles wat u wilt weten maar misschien niet durft te vragen, in keurige gerangschikte onderdelen zonder dat enige deskundise kennis vereist is. Als uw vraag niet hier wordt beantwoordt, stuur dan een email naar info@brahmakumaris.info Dit FAQ (veel gestelde vragen) vertegenwoordigt ons huidig begrip en kan van tijd tot tijd worden herzien of worden bijgewerkt.

Het is geschreven en samengesteld door ex-leden van de religie die er voor gekozen hebben u te vertellen hoe het werkelijk zit voordat u zich door de cursussen moet heen bijten om achter voor te komen hoe de BKWSU werkelijk in elkaar zit.

Deze FAQs is geschreven door ex-BKWSU aanhangers waaronder leraren, centrum-in-charges en door BKs binnen de organisatie met direct contact en betrokkenheid met de leiding over een periode van decennia. Het is geschreven voor aanhangers van Brahma Kumaris, voor diegene die overwegen BK te worden en voor de vrienden en de familie van BKs, IPs (belangrijke mensen) en VIPs waar de BKWSU zich op richt en individuen werkzaam bij overheden in regerings functies en media die meer en meer verleid worden de activiteiten van de BKWSU te sponsoren en geloofwaardigheid te scheppen zonder de ware BK agenda te kennen.

Het wordt ook gelezen door actieve BKs aangezien het forum een rol speelt in het bevorderen van actieve hervorming van BKWSU. Hoe weten wij dit alles?

De leden van het forum waren zogenaamde "studenten", of aanhangers van de Brahma Kumaris. Velen waren leraren of zelfs centrum-in-charge. Anderen zijn nog momenteel nogsteeds actieve BKs. Onze gezamelijke ervaring gaat terug naar het begin van evangelisatie van BK geloof in de Westerse Wereld. Andere informatie is gewonnen door ons forum dat internationaal wordt gesteund. Hoe kan ik iemand om Brahma Kumaris te bespreken contacteren?

E-mail ons op info@brahmakumaris.info.

Waarom doet u dit en bent u lid van een of andere groep of godsdienst?

De leiding van Brahma heeft Kumaris heeft generaties van aanhangers naar onze mening misleid door gebruik te maken van hun gratis arbeid waaruit de organisatie financieel voordeel haalt en zich verkeert voorsteld aan goed bedoelde en niets vermoedende buitenstaanders. Het wekt het vermoeden dat de leiders zich, verzekert van hun positie nu de werkelijke waarheid van de godsdienst achter een opgepoetste PR machine die de scherpe kanten en valse versies van het hun leering verbergt.
Het kan maanden van betrokkenheid vergen alvorens nieuwkomers ontdekken wat zij werkelijk geloven en onderwijzen. Tegen die tijd, zijn de individuen geassimileerd en op een bepaalde manier geconditioneerd om hun kritiek te verminderen en te vergeten en geen vragen meer te stellen. Zelfs academicy die de groep bestuderen zijn zelfs zo ver gedreven.

Eveneens, voor vrienden en families van de aanhangers van Brahma Kumari is het onmogelijk om deze informatie te verzamelen via de officiele websites wat de organisatie, hoe de leiders werken en om een inzicht krijgen in de veranderingen die hun geliefde ondergaan eenmaal betrokken bij de organisatie.
Om de geheimhouding en de manipulatie in evenwicht te brengen, geloven wij dat individuen het recht hebben om te weten wat er omgaat gaat en toegang moeten hebben tot alle teachings van BKWSU. Om het eenvoudig te zeggen, wij geloven niet dat de waarheid gebaseerd is op leugens en onder dekmantels kan worden weg gestopt.

Wij hebben geen alternatieve godsdienstige agenda en zijn geen lid van een andere groep. Wij geloven in vrijheid van toespraak, het recht op informatie en openheid naar de maatschappij.

Wie betaalt voor deze website?

We hebben geen kosten. De software is gratis, en de kosten van de domeinregistratie is momenteel $2.19 per jaar. Het meest wij ooit betaald hebben is ongeveer $ 17 per jaar. Er zijn geen technische steun of ontwerpkosten en het forum wordt gesteund door vrijwilligers.

Mediumship en Channeling

Wat is gekanaliseert mediumship?

De filosofie van de Brahma Kumaris is gebaseerd op mediumistishe berichten die door trancemediums of "kanalen" worden gegeven. Deze worden "Sakar Murlis" genoemd (voor de dood van van de stichter 1969 ), en Avyakt Vanis of Avyakt Murlis (na de dood van de stichter 1969). Meer dan 1.000 voorbeelden hiervan worden aangeboden op de website in een aantal formaten met inbegrip van andere vrij door te zoeken gegevens bestanden.

Brahma Kumari geloven dat een andere geest entiteit, of ziel, ten eerste hun stichter Lekhraj Kripalani bezat, en nu door de lichamen van andere aanhangers spreekt en handeld. Buiten BKWSU, wordt dit "channelling" genoemd. Het is een geavanceerde vorm van mediumshap. Sinds de dood van Lekhraj Kripalani, hebben BKs de overtuiging dat allebei, hij de geest gids de BK God van alle godsdiensten is en geloven dat en andere hogere overleden aanhangers van BK worden gekanaliseerd door trance mediums.

Van deze mediums wordt gezegd dat ze in diepe trance gaan en andere geest entiteiten toe staan om hun lichamen te bezitten en te gebruiken en zo door hen te spreken en te handelen.

Terwijl men claimt dat de stichter bij bewustzijn kon blijven terwijl de geest zijn lichaam overnam, kunnen de andere mediums dat niet en moeten in trance blijven, achteraf niet wetende wat gezegd of gedaan is. De verborgen teachings "Murlis"genoemd.

De basis van de filosofie van de Brahma Kumaris is de " Murli" , na het spelen op de magische fluit die de God Krishna verondersteld was te spelen om zijn vrouwelijke aanhangers te betoveren.

Het zijn de gekanaliseerde berichten die naar verluidt door God direct door de monden van BK mediums worden gesproken. BKWSU wordt meer en meer terughoudend met de Murli om hun controversiële aard en gezien zij vaak in strijd zijn met activiteiten die door de leiding worden uitgevoerd geldt als strikte regel dat niet-BKs geen toegang hebben tot de Murli. Voorbeelden van een Murli zijn niet beschikbaar op de Bkwsu- websites, en aanhangers mogen ze niet per e-mail verzenden, het is over het algemeen niet meer toegestaan exemplaren mee naar huis te nemen om te bestuderen en slechts in het centrum kunnen worden gegeven en voorgelezen.

Er is verder controversie binnen de beweging dat de leiders, de Murli herschreven en herzien uitgeeft nadat controversiële elementen en niet uitgekomen voorspellingen, data etc. zijn verwijdert.

Zijn er andere vormen van psychism binnen de BKWSU?

Ja. Naar verluidt is er een onlangs overleden senior Brahma Kumaris die via de mediums van de organisatie wordt gekanaliseerd na haar dood die van voorbij het graf terugkeert om met haar oude vrienden te spreken en zelfs via het medium wordt gevoed door het lichaam van het medium. Bovendien wordt gezegd dat eerder overleden aanhangers van Brahma Kumaris een Partij van de Vooruitgang samenstellen die, samen met stichter Lekhraj Kripalani, psychically op één of andere manier door huidige leden handelt om gebeurtenissen te beïnvloeden. Veel BKs zeggen gevarieërde visualisaties daarvan te ervaren.

Individuele aanhangers worden onbewust gebruikt als medium of kanalen voor deze geest entiteiten, voor "energy" en "vibraties" tijdens meditatie en de evangelisatie voor BKWSU. De belangrijkste geest gids, van de god van Brahma Kumaris, beweert duidelijk aanhangers binnen te treden om " zijn werk te doen" om de atmosfeer te beinvloeden.

Met de waarschijnlijkheid dat het huidige medium van God vóór de destruction gaat sterven schijnt de BKWSU jonge vrouwen op te leidend om haar rol als medium voor God over te nemen na haar dood.

De rijke aanhangers die het kunnen betalen mogen speciale voedsel offers te brengen aan hun overleden verwanten. De BK medium komt dan met met één of ander speciaal bericht vaak met betrekking tot hun wedergeboorte elders of over de ontmoeting met God.

Speciale aandacht wordt gegeven aan voedsel en BK gelooft dat zij voedsel of zoete cakejes (Toli) met speciale geestelijke energie kunnen vullen en individuen beinvloed als die het eten. Deze worden vaak gegeven aan IPs of VIPs als giften.

De organisatie zal de geest gidsen via hun trancemedium altijd raadplegen en om begeleiding vragen voor elke bouw, zaken of evangelisatie projecten.

Hoe verwijst Brahma Kumaris naar dit?

Brahma Kumaris neigt niet om naar dit kanaliseren of zelfs mediumship te verwijzen maar verduistert de praktijken voor buitenstaanders met vage verwijzingen als " dat zij gebruikt worden als instrument", " geinspireerd" worden etc.

Bij gelegenheden, zullen VIPs of politici aan " God" worden geïntroduceerd die dan spreekt door een medium zonder zich werlekijk bewust te zijn wie het is die ze verondersteld worden te ontmoeten en mee samen te komen, b.v. President Patil van India of Dr. Robert Muller, vroeger HulpSecretaris-generaal van de Verenigde Naties.
Terwijl het handhaven van hun geloof dat is dat het God zelf is die door hun medium spreekt, algemene termen zoals " Light" of " Supreme" zal voor niet-aanhangers worden gebruikt.

Vernietiging - het Eind van de Wereld Waarom Kernoorlog, natuurrampen en burgeroorlogen?

BKWSU heeft sinds het begin onderwezen dat het huidige leven op aarde en de mensdom in een reeks van gebeurtenissen moet worden vernietigd doormiddel van "Destruction". Dit is vereist om de wereld te zuiveren de wereld van ondeugd. De leering van Brahma Kumari beweert dat de externe vernietiging van de wereld door hun inspiratie en inspanningen zal gebeuren.

Specifiek, heeft men gezegd dat dit betekent dat zij de wetenschappers moed zullen geven om de atoomwapens vrij te geven die de beschaving zullen vernietigen en dat de Vernietiging van hun inspanningen afkomstig is.

Deze omvatten Kernoorlog, natuurrampen en burgeroorlog. Alle andere continenten behalve India moeten verdwijnen en zinken in de oceanen behalve plekken waar de huidige centra van Brahma Kumari zijn en worden gevestigd blijven over als eilanden. India moet de scène van een bloedbad zijn daarna worden alle organismen gereinigd in de oceaan door vloed. Na Vernietiging, zal een leger van speciale individuen met inbegrip van wetenschappers en Brahma Kumaris beschaving aan zijn hoog, geavanceerde technische Gouden Tijd in minder dan 30 jaar herbouwen. De aanhangers van Brahma Kumaris worden herboren als "deities" die van paleizen van goud en diamanten mogen genieten, zij hebben dan vliegende machines die vliegen op kern energie en men zal 150 jaar leven.

Eerder, beweerde BKs aanhangers dat de Vernietiging 50 jaar en Verwezenlijking 50 jaar zou vergen. De verwijzingen hier naar zijn verwijderd uit hun leering.

Waarom noemt Brahma Kumaris het " Transformatie"?

" Destruction", blijft het woord dat door de God van de BKWSU, de leraren van Brahma Kumari en de aanhangers intern wordt gebruikt. Het is onlangs euphemistish (verzachtenderwijs) gerelabeled als Transformatie voor niet-BKs, vooral in het Westen waar BKWSU zich in de New Age markt provileert en zich bewust is van zijn openbare presentatie. Het betekent hetzelfde.

Dood voor al het leven op de wereld om het te zuiveren zodat de wereld als perfecte Hemel op aarde Voor 900.000 gelovige aanhangers van Brahma Kumari herboren kunnen worden.

Wie krijgt de hemel op aarde na Destruction?

Alleen Brahma Kumaris en hun aanhangers. De huidige leiders van Brahma Kumaris worden volgens zeggen de Keizers en Keizerinnen van de Gouden tijd, hemel op aarde. Elke aanhanger van Brahma Kumaris kan een positie innemen afhankelijk van de inspanningen en de schenkingen van tijd en geld dat zij in dit huidige leven hebben geleverd in hun 2.500 jarige dynastie.

Andere godsdiensten zullen een lijdend vrij bestaan in een hemel op aarde ervaren. Alle andere godsdiensten zullen het lijden voor al hun bestaan ervaren.
De hemel op aarde is strikt hiërarchisch, een imperium dat door koningshuizen wordt geregeerd en zullen bestaan uit hoog geplaatste BK leiders van de afgelopen tijd en de huidige tijd. Om van een hoge status in de hemel te mogen genieten, worden de aanhangers BK verteld om goede relaties in dit leven te onderhouden met hogere BKs door conformiteit en submissie. Enkel voorafgaand aan de Vernietiging, gelooft Brahma Kumaris dat de Indische Overheid de macht gaat overhandigen aan hun controle en door overheden internationaal zal worden erkend.

Wat gaat er met andere godsdiensten na het Eind van de Wereld gebeuren?

Brahma Kumaris leert dat, na het lijden van de Dag van de Vernietiging en van het Oordeel, de zielen van andere godsdiensten naar een geestwereld terugkeren waar zij inert en onbewust blijven tot zij opnieuw herboren zijn om hun rol in de toekomst opnieuw te spelen. D.w.z. Christelijke zielen zullen als een soort eieren 3.000 jaar ergens "zweven" tot zij opnieuw herboren worden na de wedergeboorte van Jesus-Christus ' in de toekomst.
Er is verder geen leven, geen eeuwige versie (Moksha/Nirvana) noch een andere geestwerelden of hemelse koninkrijken. Geen andere godsdienst behalve de Brahma Kumaris zal Gouden tijd, de hemel op aarde ervaren. Alle andere godsdiensten, helderzienden en godsdienstige leiders worden slechts herboren om hun leven identiek over te spelen aangezien zij dit in de recente geschiedenis ook hebben gedaan. Zie BK' s filosofie van een identiek herhalen van de Cyclus van 5.000 Jaar.

Welke andere landen behalve India worden Vernietigt?

De overtuiging van Brahma Kumaris is dat een groter India het originele hemelse paradijs ter wereld is en Hindi de originele taal. Tijdens de Vernietiging, zullen alle andere continenten onder de oceanen zinken behalve daar waar er centra zijn van de BKWSU dat eilanden worden voor de herboren Brahma Kumaris om in hun gedachte-gecontroleerde, atoom vliegende machines naar toe zullen vliegen. Zo onderwijzen zij hun aanhangers.
Brahma Kumaris en families.

Verbreekt Brahma Kumaris families en echtgenoten?

Ja. Brahma Kumaris is regelmatig en terecht beschuldigd van het zich mengen in het leven van individuen. Echtscheidingen en het bewerkstelligen van het breken van families sinds de jaren '30. Elk decennium sinds en op elk continent.
In tegenstelling tot orthodoxe godsdiensten, is de uitbreiding van de organisatie alleen gerealiseerd door intreding van individuen die hun families verlaten. De BK leiders zijn door de geschiedenis heen actief met de aanmoediging van onthechting van alles en iedereen en adviserend zijn aanhangers zeer specifiek en indien nodig geleidelijk aan hoe zijn moeten breken. Door BK leiders en andere aanhangers wordt speciaal advies gegeven aan mannen maar meerendeels aan vrouwen hoe zij het beste hun partner kunnen verlaten en zal in eerste instantie resulteren in het beeindigen van lichamelijk en sexueel contact, aparte slapen en het weigeren van het voedsel gekookt door de niet BK partner en andere verwanten, weigeren om mee te doen aan sociale activiteiten en andere godsdienstige gebeurtenissen etc. Ook heeft de organisatie geholpen bij echtscheidingsprocedures en die in gang gezet.
In andere gevallen kunnen senior zusters adviseren hoe en wanneer de aanhangers hun partners seksueel nog mogen tevredenstellen tot de scheiding en het verlaten van hen en geeft zelfs raad om een abortus te plegen om de afleiding te vermijden van het hebben van kinderen. Het is accuraat om te zeggen dat ook leiders van de Brahma Kumaris familie, partners en kinderen hebben verlaten om lid van de groep te worden.
Kan ik een BK als partner hebben?

Eigenlijk, nee. Onze ervaring is, dat u het niet eens moet proberen. Brahma Kumari aanhangers blijken zeer aantrekkelijk en een perfecte potentiële partner, maar hun doel en intentie is enkel en alleen de bevordering van de religie.
Als een BKer aantrekkelijker voor je is, dan is het waarschijnlijker dat ze met hun persoonlijkheid, of zelfs hun seksualiteit op een discrete manier om u in de godsdienst te krijgen.

Zelfs al ben je bereid je dergelijke beperkingen als geheel celibaat, aparte slaapruimte, het ontbreken van socialiseren en het niet eten van voedsel dat niet door een BK is gekookt , te accepteren is het waarschijnlijk dat uw rol alleen van pas hen te ondersteunen met het evangeliseren hun religie.

Binnen de BKWSU leeft de verwachting dat BKs die de organisatie verlaten om relaties aan te gaan op een bepaald moment met hun partner en kinderen zal terugkeren

Kan ik een partnerschap met een andere BK?

Eigenlijk, nee. Extreem celibaat is de norm die sluit zelfs normale affectie en socialiseren uit. Mannen en vrouwen wonen apart. Alle inspanningen en intenties zijn gericht op het uitbreiden van de religie en het verdienen van een hoge status en geluk voor het volgende leven. Al het andere wordt gezien als "Maya" of een duivelse afleiding. "Attachment" gehechtheid met een ander mens als een zonde is nog erger is het hebben van wellustig gedachten.

Sommige zeer zeldzame huwelijken hebben om verschillende redenen wel plaatsgevonden binnen de BKWSU, bijvoorbeeld om een vrouwelijke aanhanger van een gearrangeerd huwelijk te redden, voor immigratie en BKWSU evangelishe service.
Zijn kinderen van aanhangers geïndoctrineerd in de BKWSU?

Ja. Niet-BK ouders moeten zich bewust zijn dat BK aanhangers subtiel en hardnekkig hun kinderen en kleinkinderen proberen te indoctrineren met de leer van de BKWSU en introduceren ze de praktijken van de BKWSU. Brahma Kumaris overtuigingen worden gezien als de enige echte redding van de mensheid.

De BKWSU gebruikt ook een aantal discrete methoden gericht op zowel kinderen uit gezinnen en kinderen zoals weeskinderen of straatkinderen zoals "Relax Kids" normen en Waarden in het onderwijs.

Daarnaast heeft de geest entiteit die de Brahma Kumaris beschouwen als God, specifiek zijn volgelingen aangemoedigd zich te richten op kinderen en scholen.


Brahma Kumaris en geld
Hoe wordt de Brahma Kumaris gefinancierd?

De Brahma Kumaris beweren in het openbaar, en worden geïnstrueerd door hun geest gids, dat ze geen donaties accepteren van niet-BKs. Echter, zijn zij steeds op zoek naar financiering uit externe bronnen.

Hoewel de meerderheid van de fondsen voor de financiering is van hun verworven eigendom en evangelische activiteiten afkomstig zijn van aanhangers, heeft de BKWSU leiderschap al enige tijd met succes gezochtnaar grond, eigendom en financiering van internationale regeringen en rijke niet-BK buitenstaanders. Ze profiteren enorm van Hindoe traditie, of bijgeloof om te geven aan de heilige en gebruikt religieuze diensten die herkenbaar zijn voor de Indiase gemeenschap zoals Raksha Bandhan . Aanhangers worden aangespoord om voor 10% van hun inkomen te geven, veel centra-in-charge besteden aanzienlijk meer. Het doel is 100% afstand te doen van het inkomen.

Hun Sindhi gemeenschap is ook een wel bekend, succesvol en rijk "bedrijf" en staat bekend voor het ondersteunen van de activiteiten, terwijl ze zich niet altijd aan BK principes houden. Financiers en donaties of eigendom zijn ook gevraagd aan vermogende particulieren van andere godsdiensten, zoals de Islam, die waarschijnlijk niet weten van de werkelijke aard van hun leer is.

Belastingstelsels zijn gebruikt en misbruikt in hun eigen voordeel als een liefdadigheidsinstelling of een godsdienst.


Accepteert deBrahma Kumaris donaties?

Ja. Hoewel hun filosofische leer strikt verbied geld van niet-BKs niet te accepteren, aanvaarden niet alleen steeds meer schenkingen van niet-aanhangers , maar ook door verhuur van hun eigendommen aan andere zakelijke, religieuze groepen en mogen aanhangers professionele dienstenverlening uitvoeren, zolang een commissie wordt betaald aan de organisatie of aan een van de front organisaties, zoals de Janki Foundation.

Financieel beleid en de investeringen

Het financiële verkeer van de Brahma Kumari is gebonden aan geheimhouding en onduidelijkheid. Aanhangers zijn ontmoedigt gegevens aan te vragen en er worden geen publieke verklaringen gegeven. Financiële zaken worden behandeld door een elite binnenste cirkel zonder enig democratisch proces. Steevast elke serieuze zaak wordt via het medium van de organisatie toestemming en advies worden gevraagd aan de geest entiteit.. Een aantal liefdadigheids front organisatie zijn opgericht om de materialen en middelen terug naar de organisatie te sluizen.

Er is ontdekt dat de Brahma Kumaris World Spiritual University en haar leiders grote investeringen en aanzienlijke bankrekeningen hebben. In het geval van de Britse tak, een overschot van meer dan £ 3.000.000.

Van leider Janki Kripalani, die ondanks haar toetreding tot organisatie rond 1930 en nog nooit een baan heeft gehad, werd onlangs bij een prive-ontmoeting gemeld dat zij een aanzienlijke prive bankrekening heeft .

Terwijl volgelingen aanmoedigt worden om hun geld en verzekeringen, eigendom, gratis werk verrichten, en hun onderwijs, carrière en ambities, op te geven hebben de Brahma Kumaris leiders particuliere pensioenen voor het bekostigen van hun bevoorrechte positie.

De BKWSU organisatie, lijkt ook zijn minst te hebben op geprofiteerd van speculatie en ontwikkeling van eigendom op haar hoofdkwartier Mount Abu . Door de enorme BK "cash-economie", heeft de Indiase regering de donatie boxen van BK centra laten verwijderen.

Vooral Indiase volgelingen worden aangemoedigd om geschenken als zilveren en gouden sieraden te doneren waarvan een aantal is weg gegeven als schenkingen aan VIPs. Het is niet bekend wat er met de rest is gebeurt . Er zijn andere verslagen van individuen van de organisatie dat zij profiteerden speculatie en ontwikkeling eigendom, met name rond hun Rajasthan hoofdkwartier.
top


Hoe rijk is de BKWSU?

In India, wordt de Brahma Kumaris gezien als een rijke religie, en richt zich op de rijkdom van volgelingen met als doel deze rijkdom binnen te halen.

In het Verenigd Koninkrijk, heeft de BKWSU ongeveer £ 3000000 op bankrekeningen staan, £ 16000000 onroerend goed , en
£ 2000000 donaties per jaar.

De cijfers voor India zijn niet bekend, maar de BKWSU is bekend als een rijke religie gericht op de middenklasse. Als je weet van de lokale bedragen, gelieve ons te contacteren.

Doet de BKWSU aan liefdadigheid?

In de regel, nee. Het wordt gezien als het creëren van een "karmische rekeningen" terwijl voor volgelingen geldt dat doneren van rijkdom, eigendom en gratis arbeid aan de Brahma Kumaris de hoogste karma en bevrijding wordt bereikt .door het
Wat velen zien als "de naam goed houden" doneerde de BKWSU wat geld en goederen na de tsunami in India. Er wordt ervan uitgegaan dat het geld afkomstig is van speciale donaties van aanhangers en niet uit de bestaande of algemene middelen van de BKWSU..

De BKWSU (UK), heeft een liefdadigheids instelling opgericht om "armoede" te bestrijden en in een jaar tijd meer dan £ 2000000 verzameld aan donaties voor eigen gebruik. Slechts £ 20.000 is gegaan naar noodhulp. Er zijn geen gegevens van enig programma om de armoede te bestrijden in de openbare rekeningen. Programma's hebben niet plaatsgevonden..

Testamenten en eigendom

De BKWSU leiders moedigen alle volgelingen regelmatig aan om hun laatste wil en getuigenis volledig te schrijven in het voordeel van de organisatie, en om eigendom aan de sekte te schenken, zelfs wanneer er afhankelijke en nakomelingen zijn. "verdien een fortuin", zo wordt volgelingen geleerd en verdiene zo een hoge status in de toekomstige hemel op aarde. De BKWSU biedt een gestandaardiseerd testament aan voor volgelingen.

Hoewel de organisatie geriatrische steun biedt aan haar volgelingen maar de zorg overlaat aan de de familie, worden sommige weduwen in dergelijke situaties aangeboden in een centrum te wonen en gratis te werken in bijvoorbeeld de keuken binnen centra.
top

Brahma Kumari overtuigingen en ervaringen

God

Brahma Kumaris geloven dat ze uniek zijn tussen alle godsdiensten en dat God tot hen spreekt, in het Hindi met een paar woorden Engels, rechtstreeks via hun medium. Zij geloven dat God persoonlijk naar de aarde is gekomen.

Voor 1950, had de Brahma Kumaris geen kennis van deze God en dacht dat miljonair zakenman oprichter Lekhraj Kripalani God was, de uitvinder van de Gita en een reïncarnatie van Krishna.

Sinds ongeveer 1950, is de BKWSU van mening dat de gekanaliseerde entiteit, geest gids die spreekt via hun medium de God is van alle religies. Deze God met de naam Shiva, is een oneindig klein puntje van licht en dat hij eerst het lichaam van miljonair oprichter Lekhraj Kripalani en andere Brahma Kumaris gebruikte om te spreken tot de mensheid. Elk jaar, is er een jaarlijkse "bedevaart" om "God" in persoon te ontmoeten en nar zijn woord te luisteren die spreekt via hun belangrijkste medium in het Indiase Hoofdkwartier.

Uit gewoonte, maken de Brahma Kumaris het niet duidelijk aan niet-BKs dat hun God de God van alle religies is. In plaats daarvan spreken BKs meestal in het algemeen over de "Light", de "One", de "Supreme" en zo verder. Wat zij specifiek geloven is dat God tot hen spreekt rechtstreeks via hun medium in India en dat niet doet niet in enige andere religie.

De zelf

De Brahma Kumaris geloven we een ziel oneindig kleine punten van licht, bestaande in het fysieke lichaam. Ze leren dat de mensen opnieuw incarneren, tot een maximum van 84 lichamen dat afneemt bij elke geboorte. Het maximum aantal wedergeboortes is beperkt tot Brahma Kumaris volgelingen geen enkele andere godsdienst of praktijk kan verlichting geven of bevrijding van wedergeboorte.

De drie werelden

De Brahma Kumaris geloven dat er slechts leven op Aarde, dat het heelal beperkt is in omvang en slechts 5000 jaar oud. Ze leren aanhangers dat er drie Wereld zijn; het fysieke universum, een oneindige spirituele wereld van rood licht dat met behulp van klassieke termen als Brahm of Nirvana wordt beschreven, en tussen die twee werelden is een tijdelijke wereld van wit licht waar wel visioenen zijn, maar geen geluid en waar BKs kunnen bestaan en als engelen rond reizen, psychische visioenen ontvangen en geven. Deze laatste wereld noemen ze "De Subtiele (of engelen) Regio's".

"De Drie World" is een van de belangrijkste oorspronkelijke klassen van BK filosofie en wordt vaak naar verwezen. Er wort geen melding gemaakt van andere "geest werelden" of hemel rijken en worden evenmin aanvaard als bestaande omdat ze niet overeenstemmen met de Subtiele Regio's.

Karma

De BKWSU heeft zijn eigen unieke en vereenvoudigde begrip van de hindoeïstische Karma filosofie waarin de theorie zegt dat ongeluk oorspronkelijk veroorzaakt wordt door het slachtoffer zelf, bijvoorbeeld kinder misbruik zoals dat gebeurde bij het hoofdkwartier van de organisatie, of de Joodse Holocaust enz.

Zij is van mening dat slecht fortuin alleen kan worden verwijderd door lijden of door BK Raja Yoga en dat dit moment de enige tijd is om het grootste gelukt e verdienen wat zal leiden tot een maximum van 2500 jaar in de hemel op aarde.

De 5000 jarige Cyclus van Tijd

De Brahma Kumaris is van mening dat, hoewel de materie eeuwig is, de tijd ten hoogste 5000 jaar oud is en dat het een herhaling is identiek ooit 5000 jaar in een cyclische manier. Wat dat betekent is dat, letterlijk, dat je dit identiek 5000 jaar geleden al hebt gelezen en dit ook zal over 5000 jaar.

Deze cyclus begint zuiver en perfect en daalt tot hij 100% onzuivere en onvolmaakt in een reeks die verder gaat; goud, zilver, koper, ijzer, net als bij de klassieke hindoeïstische en Griekse filosofie.

BKs geloven dat dinosauriërs 2500 jaar geleden bestonden, op hetzelfde tijdstip als Abraham en bieden geen wetenschappelijke verklaringen voor de talrijke afwijkingen die voortvloeien uit dit geloof.

Aan het eind van elke cyclus, is er een tijdperk van "uplifitment" de Diamond of Confluence Age genoemd die oorspronkelijk 12 jaar lang was , maar nu 10 jaar lang, 70 zijn reeds zijn afgerond.

Boom van religies

De metafoor die door de BKWSU wordt gehanteerd is de boom van de mensheid, de menselijke beschaving gevisualiseerd als een boom waarvan de Brahma Kumaris, als herboren goden en godinnen, de stam vormen, alle andere godsdiensten, de takken van de boom en alle sekten en culten, de twijgen.

Spirituele krachten

De "Spirituele krachten" van de BKWSU verwijzen in het algemeen niet naar siddhishe, magie of occulte vaardigheden, maar op deugden en morele waarden. Maar veel psychische en bovennatuurlijke vermogens heeft de stichter en leiders volgens zeggen wel. Zoals de mogelijkheid om te reizen naar andere dimensies en te spreken met de overledene of verlichten, mogelijkheid om te reizen naar verschillende delen van de wereld door uit hun lichaam te treden om centra en de huizen van volgelingen te inspecteren, het vermogen om de zielen van aanhangers "te lezen", toekomst te voorspellen , "geven van zegeningen", slechte karma wegpoetsen enz.
De BKWSU leiderschap is van mening dat zij rechtstreeks tot God kunnen spreken en dat God rechtstreeks naar hen terug spreekt en leiding geeft via het medium. Senior zussen zijn bevoegd binnen de groep advies te kunnen geven ", die gelijk is aan God's".
Als aanhangers de adviesen volgen is hun veiligheid gegarandeerd en kan er geen negatieve karma ontstaan.

Veel beweringen zijn gemaakt dat hun praktijken ziekten kunnen genezen, levens redden enz.

Hoe en waarom doen mensen mee in deze organisatie?
Hoewel veel nieuwbekeerde aanhangers zich in een kwetsbare periode van hun leven bevinden, zoals door de dood van familieleden, jonge mensen van huis weg gelopen, verbroken relaties of die lijden aan verslavingen en rechtstreeks door de Brahma Kumaris worden benadert, volgens het traditionele model van de cult introducties. Anderen beschouwen zichzelf als echte "spirituele zoekers" proberen antwoorden te vinden op de vragen van het leven en het bestaan dat ze niet hebben kunnen vinden in orthodoxe religies. Veel van de oorspronkelijke BK aanhangers in het Westen kwam via interessen in contact met Yoga, spiritualiteit, India en alternatieve levenswijzen.

In het Westen, bied de Brahma Kumaris zich oorspronkelijk aan als de bezorger van 'rust' en het bevorderen van 'vrede', zij het in tegenspraak met hun specifieke millenarianistishe overtuigingen in de onmiddellijke en wenselijk "vernietiging" van de mensheid die zij zelf teweeg willen brengen. Meer recent hebben zij zichzelf als aanbieders van discussie over de "waarden" geremarketeerd.

Overwegende dat het oorspronkelijk de Brahma Kumaris intensieve 7 dagen cursussen aangeboden waarin ze de totaliteit van hun geperfectioneerde "kennis" individuen inleiding geven in hun meditatie en die oefenen, worden individuen gebruikelijker wijs enculturated door middel van een proces van vage en algemene seminars, bijvoorbeeld retraites, zakelijke of artistieke evenementen op een verscheidenheid van onderwerpen bewust gericht op verschillende groepen binnen de samenleving, bijvoorbeeld vrouwen, moeder en kinderen, opvoeders, lijden aan depressie, managers, juristen, enz., waarin de lichtgewicht versie van hun praktijken word geleerd.

Deze bijeenkomsten zijn in het algemeen georganiseerd door personen die beschikken over een specifieke interesse of ervaring in het relatieve veld en fungeren als filters of "honeypots" voor nieuwe potentiële rekruten voor de BKWSU. Gedurende een aanzienlijke periode, hebben potentiële rekruten geen idee van de echte overtuigingen of bedoelingen van de Brahma Kumaris'. Graudually, BK leiders of aanhangers zal "pols hoogte" nemen van deze personen (de beoordeling van hun recruitabiliteit), voor potentiële belangstelling in een diepere verbintenis. Op dit punt, zullen zij worden uitgenodigd om meer prive-lessen in de BK overtuigingen te volgen, die kan over nog een aantal weken worden gespreid en krijgen intense een-op-een meditatie-sessies waar aanhangers zullen zitten staren in de open ogen van de mogelijke recruit in die de overtuiging dat een verbinding met de geest entiteit die zij als God beschouwen is verzonden.

Overwegende dat de Brahma Kumaris aanhangers altijd de instructie krijgen om bekende of belangrijke mensen te benaderen, om op te treden als een woordvoerder voor het grote publiek, in toenemende mate gebruikt de BKWSU niet-BKs in hun evangelische evenementen om de indruk te wekken dat dergelijke programma's niets met religie te maken heeft. De bedoeling van de organisatie is om met deze contacten anderen, potentiële rekruten te beinvloeden en fungeren in het algemeen als goede PR voor de groep.

Wat ervaren mensen , en waarom blijven ze bij de sekte?

Over het algemeen, is de psychische ervaring die individuen ondervinden zijn zeer sterk te vergelijken met andere godsdiensten. Individuen kunnen gevoelens ervaren van diepe innerlijke stilte, tevredenheid en liefde, en een lichte, "onstoffelijk" sensatie. Dit komt volgens BK door hun directe verbinding met de gekanaliseerde geest entiteit waarvan de Brahma Kumaris geloven dat het God is. Aanhangers vinden spiritueel comfort, inspiratie en intellectueel genoegen in de mediamieke berichten genaamd Murlis die in de plaats van de Schriften, of "woord van God" al hun vragen beantwoord.

Veel mensen profiteren van de effecten van de nieuwe gedisciplineerde levensstijl en stoppen met alcohol of drugs, staan vroeg op en worden vegetarische. Voor veel van de dagelijkse routine als wakker worden om 4 uur en de constante evangelisatie raken de meeste BKs over vermoeiend en raken uitgeput. Anderen profiteren van, en vinden het comfortabel om binnen de zeer gedisciplineerd en conformistische omgeving te leven en alle beslissingen worden over gelaten aan de leiders.

Voor Indische families, moet de BKWSU in een ander daglicht, worden gezien omdat zij voor Hindoes een meer eenvoudige, moderne en ascetische referentie is voor het klassieke hindoeïsme, terwijl ook een herkenbare omgeving voor traditionele uitingen van devotie, zoals darshans, satsangs, spirituele discoursen, het doneren van geld en waar de Brahma Kumari leiders de plaats innemen van priesters en goeroes.

Voor Indiase vrouwen kan de BKWSU, een "Great Escape" zijn van ongewenste echtgenoten, gearrangeerde huwelijken en een patriarchale samenleving. Rond de belangrijkste kern, is een laag van de gemeenschap waar zich part-time of minder toegewijde volgelingen en sympathisanten heeft ontwikkeld.

Voor westerlingen is de Brahma Kumaris oorspronkelijk een eenvoudiger en toegankelijker voor een traditioneel asceet "yogi" levensstijl voor hoofdzakelijk "hippies" of "New Age" type personen, een vereniging die niet geschikt zijn gemakkelijk met de leiding, waardoor ze te volgen een gedisciplineerde spirituele levensstijl zonder fysiek afzien van hun comfort.

Later, het is gewijzigd en de organisatie ging bewust opnieuw de markt op met een nieuwe attractie die is ontstaan binnen de organisatie en die zich onder het mom van professionele of zakelijke empowerment door middel van "management leiderschap" seminars en "waarden" opleiders opgenomen met financiële mogelijkheden voor enkele uitverkorenen. Deze mogelijkheden zijn uitgebreid, in een poging om greep op jonge aanhangers te krijgen en die te laten opgroeien binnen de organisatie als kinderen van volgelingen.

De Brahma Kumaris houdt zich specifiek en voortdurend bezig met het aanmoedigen van volgelingen om zich los te maken van hun "onzuivere" en niet verlichte fysieke familie, oude vrienden en zelfs kinderen, om de emoties van "alle relaties" alleen met hun gekanaliseerde entiteit te delen en andere Brahma Kumari volgelingen te zien als hun ware spirituele familie. Dit wordt aanhoudend ingebakken in aanhangers' geesten tijdens het dagelijkse Schrift lezen.

Na een korte periode van tijd, zijn vrijwel aan alle contacten en relaties binnen de religie en bijna alle vrije tijd wordt besteed in BKWSU activiteiteiten of het luisteren naar of het geven van preken, onderwijs en evangelisatie, het onderhoud en regelmatige centra of diensten te ontwikkelen " service " programma's.

De Brahma Kumaris bezorgt voor hun volgelingen een omgeving die voor veel mensen voldoet aan het grootste deel van hun sociale behoeften, met inbegrip van de mogelijkheid om te reizen.

De "Honeymoon" periode en "intoxicatie"

In het begin is betrokkenheid bij de Brahma Kumaris voor aanhangers over het algemeen gekenmerkt door een ervaring te vergelijken met zoiets als "wittebroodsweken". Dit is een korte periode die een paar maanden duurt, waarin de nieuwkomers het gevoel van onnatuurlijk "high", of "dronken" zijn, geintoxiceer in het BK woorden. Dat gevoel blijft niet al zullen neophytes dit niet geloven. Het wordt binnen de organisatie vergeleken met "de vroege jeugd" en in de toekomst worden volgelingen aanmoedigt om deze ervaringen te herinneren als een inspiratie om door te gaan wanneer ze dreigen af te haken.

De ervaring is vaak vergelijkbaar met een 'manische' fase of verliefd worden en wekt bezorgdheid van vrienden en familie omdat het meestal gecombineerd gaat met een radicale verandering van de levensstijl en de persoonlijkheid die verandert, en vaak evangelische onvermoeibaar enthousiasme. Het individu voelt zich licht, van de liefde of heeft sterke emoties en sterke psychische ervaringen en dergelijke visioenen van licht of "bodilessness", gevoel van lichammsloosheid.

Gevaren van de geestelijk en persoonlijk instorting treden op als het individu niet de voorgeschreven disciplines die de religie tijdens deze periode oplegd kan volhouden. Aanhangers zullen zich scheiden van hun familie en vrienden en worden moeilijk of zelfs onmogelijk en niet meer voor rede vatbaar met betrekking tot het leven buiten hun nieuw gevonden religie.

Deze periode zakt na ongeveer 6 maanden in waarna de persoon voortdurend wordt aangemoedigd om "hun best te doen" om dat gevoel te herwinnen, en totale overgave van hun geest, lichaam en rijkdom aan de organisatie.Hoe werkt BK meditatie?
BK meditatie is vooral een meditatie ontworpen naar de individuele gemoedstoestand en kan worden uitgevoerd met open oog op elk moment van de dag.

Het wordt oorspronkelijk onderwezen als een zachte stroom van gedachten of vaag visualisatie wordt gevolgd door nieuwkomers, vaak met zachte, rustige meditatie muziek en in het licht verduisterde of rood verlichte ruimte, die een potentieel hypnotisch effect heeft en kalmeren de gedachten zodat het individu open van staat voor suggestie en psychische invloeden. Deze worden geregistreerd op banden, cd's of digitale bestanden voor het later afspelen.

Binnen de formele leeromgeving, en ten laatste in elk stadium van betrokkenheid, wordt de meditatie ervaring geïnitieerd en versterkt door de directe "transmissie" van een toegewijde Brahma Kumari aanhanger. Dit heet "Dhristi" en geeft de volgeling aan een nieuwkomer of een senior aan een junior aanhanger, en staren rechtstreeks in de ogen van het "mindere" individu om de toezending van de "trillingen", spirituele energie van de gekanaliseerd entiteit waarvan de BKWSU zegt dat het God is, of de geestelijke ervaring van de meer ervaren persoon.

Deze praktijk van staren begint met een paar minuten, maar geleidelijk worden verhoogd tot iemand een volledige BK is, en zal worden geoefend tot uur en tijdens intense groeps meditaties. Tijdens deze ervaring, hebben individuen vaak ervaringen van visioenen van licht, een druk op hun voorhoofd, golven van de liefde of spirituele energie die leidt tot een gevoel van scheiding van hun lichaam en een staat wat de Brahma Kumaris "ziel bewustzijn", noemt, de ervaring van het zelf als een geest is en niet als een lichaam.

In theorie als deze toestand wordt ervaren en onder de knie is , is het individu in staat om direct verbinding te hebben met de God van de Brahma Kumaris. De volgelingen stelt zich zelf voor als een ziel, en reist naar een gouden rode spirituele wereld van licht en worden getrokken naar een direct contact met de levende God binnen die wereld.

BK aanhangers worden aangemoedigd deze staat en hun God te allen tijde te ervaren en te onthouden of "aangeraakt" te zijn. Het lijkt erop dat elementen vergelijkbaar zijn met hypnose en auto-suggestie, NLP, spirituele genezing, trance en psychisch kanaliseren zijn alle betrokkenen op de verschillende niveaus.

VIP-service
De God van de Brahma Kumaris geeft een aanhoudende stimulans voor BK aanhangers voor het werven van belangrijke mensen of VIP's die kunnen op treden als "microfoons" voor de organisatie om de boodschap aan een breder publiek te introduceren.

Brahma Kumaris leiders zijn speciaal gericht op de betrokkenheid van de VIP's in hun evangelische programma's bieden ze cadeaus en privileges binnen de organisatie aan.


Wat zijn de doelstellingen of het doel van de BKWSU?
Theoretisch is het doel van de Brahma Kumaris om terug te keren naar hun vermeende perfecte staat en zijn in dit leven om zich voor te bereiden op een leven in een Gouden Aged hemel op aarde, die zal aanvangen na de vernietiging van de huidige wereld.

Het doel van de BKWSU is het vinden van alle oorspronkelijke hemelse zielen die ze Brahmins noemen, en hen te helpen zich niet alleen voor te bereiden voor de vernietiging van de aarde en het beginnen van de "Gouden Eeuw", en het verkrijgen van een hoge status daar binnen.

Daarbij geloven BK Brahmins dat ze ofwel engelen van het licht worden , die wereld zullen vervullen met hun, of hun Gods, liefde, vrede en licht of praktisch helpen de hemel op aarde te creëren na de voorspelde nucleaire oorlog.

Historische Wijziging
Heeft de BKWSU opnieuw haar geschiedenis herschreven?

Ja, uitvoerig en regelmatig in tal hagiographic geschiedenis en biografieën. Dit is verborgen voor volgelingen.

Zie onze BKWSU Geschiedenis forum voor informatie en discussie. Uit bewijsmateriaal blijkt duidelijk waar de huidige leiders samenspanden bij het doorgeven van een vervalste versie van de ontwikkeling van de organisatie.

Heeft de BKWSU zijn filosofie herschreven?

Ja. Uitgebreid. Dit, en het proces van ontwikkeling, is verborgen volgelingen.

De BKWSU beweert grotendeels dat zijn filosofie is afgeleid van mediamieke gekanaliseerd berichten en denken dat God rechtstreeks tot hen spreekt. Gedurende haar geschiedenis, met name in de vroege jaren maakte zij gebruik van een aantal verschillende mediums waarvan sommige, zoals de "Golden Circle", verliet de organisatie en worden niet langer officieel besproken of erkend.

Global Chief Janki Kripalani's zuster was lid van een dergelijke groep. De organisatie presenteert nu Lekhraj Kripalani als de belangrijkste medium.

Lekhraj Kripalani als God

Voor de eerste 20 jaar, dachten aanhangers dat miljonair oprichter Lekhraj Kripalani God was op basis van de visioenen van hem als Krishna. Het was pas na 1950 dat de BKWSU haar filosofie opnieuw schreef met een onlichamelijk God genaamd Shiva.

Dit is verborgen voor aanhangers en de hagiographic geschiedenissen en biografieën geschreven door de organisatie fictionalizes de vroege geschiedenis van de organisatie.

Vernietiging - mislukte voorspellingen van het Einde van de Wereld

De Brahma-kumaris hebben een aantal malen the End of the World, bekend als "vernietiging" voorspeld met name; de Tweede Wereldoorlog, 1950, 1976, medio 1980, Jaar 2000. De mislukking van deze voorspellingen zijn verborgen gehouden voor volgelingen en nieuwe aanhangers. Op het moment van falen van de voorspellingen hebben veel aanhangers de beweging verlaten.

In het algemeen reageert de organisatie hierop door te zeggen dat "Baba" (God) nooit een specifieke datum voor vernietiging", heeft gegeven tot op zekere hoogte is dat waar omdat dat hij nooit een specifieke dag heeft genoemd maar de geest gids heeft deze voorspelling wel voor aan specifieke jaar. De gekanaliseerd berichten en leermiddelen zijn sindsdien "herzien" door te corrigeren, te wijzigen of verwijderen van deze voorspellingen.

Van monisme naar Dualisme en God Shiva

Voor de eerste 20 jaar, was de Brahma Kumaris een monist traditie in de vorm van orthodoxe Advaita scholen geloven dat er slechts een uiteindelijke stof of principe wel de Brahm of Braham. Zij beoevende het geloof in "Aham Brahm ASMI", letterlijk "Ik ben Brahman" of "Ik ben God".

Op een bepaald moment na 1950, introduceerde de Brahma Kumaris een individuele persoonlijkheid die ze "de hoogste ziel" noemen, van BINNEN dat Brahm element of "ziel wereld", in hun theodicy en noemt hem "Shiva Baba", Tot op de dag van vandaag
(2008) is hier geen verwijzing binnen hun officiële media of publicaties over hoe, waarom of wanneer dit gebeurd is. Er wordt gedacht dat het leiderschap gezworen heeft tot geheimhouding hier over.

De BK gebruik van de termen Brahm en Nirvana voor het zelfde zijn uniek en niet volgens de orthodoxe overtuigingen van hindoes of boeddhisten.
top


From Monism to Dualism and God Shiva

For the first 20 years, the Brahma Kumaris were a monist tradition in the form of orthodox Advaita schools believing that there was only one ultimate substance or principle called the Brahm or Braham. They practised faith in "Aham Brahm Asmi", literally "I am Brahman" or "I am God".

At some point after 1950, the Brahma Kumaris introduced an individual personality they called the "Supreme Soul", WITHIN that Brahm element or "Soul World", into their theodicy calling him "Shiva Baba". As of this date, (2008) here is no reference within their official media or publications how, why or when this happened. It is thought that the leadership is sworn to secrecy about this.

The BK use of the terms Brahm and Nirvana for the same are unique and not according to the orthodox beliefs of Hindus or Buddhists.
Tijdlijn
(work in progress) 1884 Lekhraj Kripalani geboren
1932 Lekhraj Kripalani gaat met pensioen en begint Satsang in zijn huis in Hyderabad, Sind
1937 Om Mandli krijgt openbare kritiek en juridische stappen worden ondernomen, Kripalani creëert een commissie van vrouwen met inbegrip van zijn vrouw en 'Om Radhe'
1938 Kripalani beweert van zijn rijkdom en eigendom, over gegeven te hebben aan een niet nader genoemde vertrouweling.
1950 Om Mandli verplaatst naar Mount Abu
1950 (ca.) God Shiva wordt ingevoerd in Brahma Kumari-overtuigingen
1952 Service in India
1965 Om Radhe sterft en B.K. Manmohini is 'controleur van dienst " geworden
1969 Lehkraj Kripalani overlijdt aan een hartaanval een dag na het vormen groep door anderen om zijn godsdienst onder controle te houden.
1971 Service in Londen en Hong Kong begint
1974 Janki Kirpalani gaat naar Londen
1985 hoofd van de organisatie Didi Manmohini sterft
1986 miljoen minuten van Vrede
1991 J. Watumull Memorial Global Hospital en Research Centrum opgericht

Hindoeïsme en Ancient Raja Yoga
leren de Brahma Kumaris Ancient Raja Yoga?

Nee, de Brahma Kumaris onderwijzen geen Ancient Raja Yoga.

De beroemde Raja Yoga wordt al meer dan 2000 jaar onderwezen, en gedocumenteerd door Patanjali. Er bestaat geen enkele relatie met de opvattingen en de praktijken van de Brahma Kumaris.

De huidige vorm van gepraktiseerd door de Brahma Kumaris dateert uit ongeveer 1950 en niet de jaren 1930 zoals de organisatie doet geloven. Voorafgaand aan de jaren 1950, had de Brahma-kumaris een andere methode gebaseerd op de overtuiging dat Lekhraj Kripalani God was en het geloof in een universeel spirituele element genaamd Brahm Aham Brahm ASMI, volgens de traditionele hindoeïstische mantra.


Hoe kan de Brahma Kumaris claimen dat hun vorm Ancient Raja Yoga is?

Het is slechts in overeenstemming met hun filosofie van een 5000 jaar identiek herhalen van de Cycles van Tijd. Brahma Kumaris geloven dat er niet meer tijd is dan 5000 jaar. 5000 jaar geleden waren onderwezen ze hun vorm precies zoals vandaag. Daarom is hun vorm de oudste vorm. Verder leert de Brahma Kumaris dat alle andere religies onvolmaakt en onvolledig zijn dus Patanjali's Raja Yoga was ook onvolmaakt en onvolledig 5000 jaar geleden.

Waar vind ik een traditionele Raja Yoga leraar?

Probeer te zoeken (google) naar Astanga Yoga.
Is de Brahma Kumaris Hindoe?

Nee Brahma Kumarism is geen hindoeïsme. Om Brahma Kumarism te begrijpen, is het beter om te kijken naar de Sindhi gemeenschap in Pakisthan waar ze voor het eerst is ontstaan.

Hoewel de meerderheid van BKs zijn geboren in Hindu families, gebruikt de Brahma Kumaris Hindoe terminologie, richt zich erop tijdens de Hindoe festivals volgelingen aan te trekken en heeft de filosofie geïnspireerd op het Hinduisme, de Brahma Kumaris stelt uitdrukkelijk dat zij geen hindoes zijn. Noch vertegenwoordigers van de hindoe-religie, ondanks de vorming van liefdadigheidsinstellingen voor het "bevorderen van hindoeïsme".

De Brahma Kumaris volgen getrouw geen Hindoe rituelen en festivals , maar bieden hun eigen interpretatie daarvan. Niet alle religies uit India zijn hindoe.

Deze punten worden duidelijk vermeld in de gekanaliseerd berichten waar de Brahma Kumaris hun leer op baseren en bevestigd worden door de meest senior docenten. De Brahma Kumaris geloven dat "Bhakti", het Hindi woord voor het devotionele pad onzuiver is en afgebroken moet worden en dat niemand anders, dan zij de waarheid leert . Alle andere religies, inclusief die van het hindoeïsme, zijn onvolmaakt en vals, en slechts een afspiegeling van hun religie van 5000 jaar geleden.

De Brahma Kumaris zijn ook door hun god verteld, en geloven dat de hindoes hun aanbidders zijn en de Brahma Kumaris herkent als hun goden of dieties die zij aanbidden in tempels. De term"Bhakti", wordt gebruikt voor religieuze toewijding en aanbidding heeft negatieve connotaties binnen de BKWSU. Het is de weg van ignorance of "stumbling in darkness".

Binnen de beweging leeft de verwachting van een ondergang bij de hindoe bevolking en dat zij uiteindelijk zullen ontdekken dat niet god Krishna spreekt in de Gita maar dat ongeveer de eerste 20 jaar van de beweging hun god Shiva dat deed, de BKs geloven dat Lakraj K werd letterlijk de uitvinder is van de Bhagavad Gita.
Wat is de BK stijl van RajaYoga ?
De eigenlijke stijl van BK Raja Yoga is gebaseerd op hypnotische ervaringen overpienzingen, en de vizualistatie van zichzelf en God als een klein puntje van licht.
Wat denken Brahma Kumaris en hun God over andere godsdiensten?
In het originele "onderwijs", worden andere godsdiensten afgeschildert als, " onzuiver, duivels, ' de weg van ignorance' " etc. Volgens Brahma Kumaris en zijn geest gids, bewerkstelligen alle andere godsdiensten degradatie van het mensdom. Specifiek, gelooft het dat andere godsdiensten allen onvolledige afspiegelingen zijn van Brahma Kumarism die de godsdienstige leiders 5.000 jaar geleden bestudeerden en ervoeren. Alleen Brahma Kumarism heeft een directe relatie met God en de juiste kennis van de woorden van God.


Wat denkt Brahma Kumaris over Muhammad en Mohammedanisme?
Zoals met andere godsdiensten, gelooft BKs dat Muhammad de godsdienst van de God van BKWSU 5.000 jaar geleden al leerde. 1.400 jaar geleden werd hij gezegd te reïncarneren. Een tweede ziel zo claimen zij is uit de geestwereld neergedaald en nam bezit van zijn lichaam samen begonnen zij hun Mohammedanisme. In wezen, was die Muhammad een medium en een kanaal voor een andere entiteit, zoals Lekhraj Kripalani dat voor God Shiva was. Muhammad als deze andere geestentiteit, zo wordt gezegd blijven beiden binnen de Moslim godsdienst reïncarneren, en de Moslim leiden in de menselijke vorm tot op de dag van vandaag. Op geen moment vanaf zijn geboorte heeft Muhammad de Aarde verlaten om bij God te zijn, hij had niet de juiste kennis van God, en onving geen directe inspiratie van God. Raar genoeg, riep de God van BKWSU riep Abraham uit als de stichter van Mohammedanisme 2.500 jaar geleden en vermeldde geen Judaïsme tot aan zijn uitbreiding naar het Westen.

Wat denkt Brahma Kumaris over Jesus-Christus?
Zoals met andere godsdiensten, gelooft BKs dat Jesus de godsdienst leerde van de God van BKWSU 5.000 jaar geleden . Jesus wordt dan gezegd te zijn gereïncarneerd, waarschijnlijk in de laatste tijd van hemel ter wereld, daarna reïncarneerde hij. 2.000 jaar geleden bezat de ziel van Christus, een tweede ziel die van de geestwereld is gedaald, en samen begonnen zij hun godsdienst. In wezen, was Jesus een medium en een kanaal voor Christus, zoals Lekhraj Kripalani dat voor God Shiva was. Zowel Christus als Jesus zo wordt gezegd, blijven binnen de Christelijke godsdienst reïncarneren en leidt deze in menselijke vorm tot op de dag van vandaag.


De levensstijl van Kumari van Brahma
Celibacy.
BK aanhangers, zelfs gehuwde, worden gedrilled om strikt celibacy te volgen met inbegrip van het kijken naar, denken, of aanraken van anderen lichamen. Het totale celibaat sluit masturbatie of een andere vorm van stimulatie uit. De menselijke liefde of het geslacht worden gezien als " de oceaan van Poison" of " het zwaard van lust" Het is de slechtste ondeugd en de grootste hindernis. De leden die seksuele of emotionele verhoudingen of relaties hebben zullen worden geadviseerd daarmee te breken. Houden de volgelingen zich niet aan het celibaat dan is het verboden om het jaarlijkse bezoek aan het Indische hoofdkwartier of te brengen om daar hun God persoonlijk via het medium te ontmoeten. In theorie, is er geen voortplanting binnen BKWSU. bovenkant
Voedsel.
BK de aanhangers worden aangemoedigd om strikt, en alleen sattvic vegetarisme (lacto-vegetarisch zonder uien en knoflook of verwante voedselmaterialen) te volgen en worden ontmoedigd voedsel te eten dat niet zelf of door een andere aanhanger van brahma-Kumaris wordt geproduceerd. Zelfs niet van hun eigen fysieke families. Een BK drinkt geen alcohol, rookt niet, zal geen non-prescription medicijnen gebruiken, zal niet in restaurants eten etc. maar voedsel gemaakt door een machine als brood, dranken of snoepjes is wel toegestaan.
Dagelijkse routine.
Een typische BK routine ïmpliceerd; Opstaan rond 3.45 in de ochtend en voorbereiden voor de 45 minuten durende meditaite om 4.00 uur. Dagelijkse klas en meditatie van ongeveer 6.30 am tot 8 am bij een centrum. Regelmatige onderbrekingen tijdens de dag voor meditatie genaamd " Traffic Control" . BKs houdend een gedetailleerde agenda "Chart" van hun inspanningen Het onderwijzen aan klassen nieuwelingen en algemene evangelism zoveel als de tijd staat toe. 7 dagen per week, 365 dagen per jaar. BK aanhangers om ontmoedigd om vakantie te nemen behalve voor het jaarlijkse bezoek aan hun hoofdkwartier in India waar zij massa samenkomen om hun God die door één psychische medium van de organisatie spreekt en handelt en om te werken aan andere evangelisatie programma's.
Extra disciplines.
Afhankelijk van hun niveau of verplichting, worden de aanhangers van Brahma Kumaris langzaam maar zeker aangemoedigd om verschillende extra andere disciplines te volgen zoals; douchen na defecatie en schone kleding aan. Douchen voor het koken. Menstruerende vrouwen worden ontmoedigd de keuken van het centrum in te gaan. En bekentenis van zwakheden en onpuurheid aan de senior teachers.
Pelgrim naar Madhuban.
Elk jaar, tijdens worden de aanhangers van Brahma Kumaris aangemoedigd om het hoofdkwartier genaamd " Madhuban" in Mount Abu, Rajasthan te bezoeken. Daar kunnen aanhangers rechtstreeks naar God luisteren die via een medium van de organisatie een bejaarde Indische vrouwlijke aanhanger Hirday Mohini or "Gulzar" tot de volgelingen spreekt s het belangrijkste middel, riep Hirday Mohini of " Gulzar". De aanhangers worden aangemoedigd om schenkingen te doen om een verhoogd karmish voordeel te ontvangen..
Evangelisatie.
De hoofd activiteit van de levensstijl van Brahma Kumari is het op talrijke manieren evangeliseren van de godsdienst . Dit wordt " Service" genoemd. Over het algemeen hebben BKs geen andere functie in de maatschappij of tegenover een ander individu dan het promoten van de organisatie. In de regel doet Brahma Kumaris niet aan liefdadigheid hoewel onlangs een aantal leden, tegen de weerstand van organisatie dit wel zijn begonnen door liefdadigheids projecten te organiseren.

Wat doet BKWSU in de Verenigde Naties?
Brahma Kumaris promoot zichzelf via de Verenigde Naties, en gebruikt de kans om belangrijke mensen te ontmoeten en verhoogt daarmee het aanzien van de leadership' s status voor zijn aanhangers en de status van de organisatie binnen de politieke arena. BK heeft een slechts een kleine bureauruimte met een paar bureaus in het hoofdkwartier van New York van de Verenigde Naties. De aanhangers wonen internationaal talrijke gebeurtenissen bij om hun godsdienst te bevorderen, in sommige gevallen claimen zij "De V.N. advisors" te zijn. De organisatie wijdt vaak meditatie evenementen die het sowieso reeds uitvoert aan de Verenigde Naties. Van tijd tot tijd koppelt BKWSU een lichtgewicht artikel van één of ander vrede of spirituele waarden aan een verwant onderwerp in het algemeen en wordt de naam van de Verenigde Naties hoofdzakelijk gebruikt en misbruikt in het voordeel van BKWSU om geloofwaardigheid voor religie en activiteiten te bevordenen, waar de Verenigde Naties geen kennis van heeft.
Hoe kan " een einde tijds Cult" worden gesteund door de Verenigde Naties?
Vraag de Verenigde Naties. Het is ze waarschijnlijk allemaal nog niet verteld.
Weten de Verenigde Naties wat BKWSU "onderwijst"?
Weten de Verenigde Naties dat BKWSU gelooft dat de wereld door Kernoorlog moet worden vernietigd om het te zuiveren en dat 6.000.000.000 mensen moeten sterven? Wij van niet.

Gelooft BKWSU in de Universele Verklaring van de Verenigde Naties ' Rechten van de mens?
De geloven van Brahma Kumaris en de structuur van de organisatie zijn in velen gevalen volledig tegenstrijdig aan de Verklaring en het werk van de Verenigde Naties. Hoofdzakelijk omdat Brahma Kumaris is overtuigd dat de mensheid veroordeeld is en slechts in geestelijke waarden zal dalen, tot aan de wenselijke definitieve vernitiging "Destruction" waardoor 6.000.000.000 menselijke wezens door kernoorlog en natuurrampen zullen worden gedood. De hemel op aarde, vrede onder de mensheid is alleen slechts het domein van Brahma Kumaris nadat de wereld op deze manier is gezuiverd. "Purified" Verder pogingen om de huidige wereld of het milieu te bewaren of te verbeteren is futiel.
Zijn de organisaties van BrahmaKumaris (BKWSU) een echte Universiteit?
Nee. Het is een godsdienst beweging of een cultus. Het biedt geen geaccrediteerde cursus aan noch voldoet het onderwijs aan de vereisten van een formele universiteit. Brahma Kumaris werd geïnformeerd door de gekanaliseerde entiteit waarvan zij denken dat het God is om de organisatie universiteit te noemen, om zo controverse te vermijden. Het is een zeer succesvol promotie middel geweest.
Welke andere namen of front organisaties gebruikt de BKWSU?

Brahma Kumaris World Spiritual University
Prajapita Brahma Kumaris Ishwariya Visha Vidyalaya
Brahma Kumaris World Spiritual Organization
Academy For Better World
World Renewal Spiritual Trust
Brahma Kumaris Educational Society
Brahma Kumaris Association
Brahma Kumaris Spiritual Centre
Brahma Kumaris Spirituele Akademie
RajYoga Education & Research Foundation
Learning Center For Peace
The Meditation Center
Inner Space
Anubhuti Retreat Center
Living Values Education Program
Self Management Leadership
Visions of a Better World Foundation
The Janki Foundation for Global Health Care
Global Forum for Public Relations
Point of Life Foundation
Brahma Kumaris Community Education Resources
Brahma Kumaris Spiritual Learning Centre
Eternity Ink
Just-a-Minute
Peace Village
Bahrain Meditation Centre for Self-development
Center for Spiritual Learning
en andere...

Wie leidt de BKWSU in en hoe?
Een kleine groep bejaarde mannen en vrouwen waarvan sommigen als sinds de jaren '30 aanhangers zijn en anderen die in de jaren '50 en'60 zijn toegetreden. BKWSU legt grote nadruk op de leiding omdat het allemaal vrouwen zijn, maar dit is niet zo en in het bijzonder niet aan de financiële kant. Er is controverse over de totstand brenging van de belangrijkste fondsen dat de organisatie beheert. BKWSU is grotendeels zeer ondemocratisch en de leiding is bijna volledig on aantastbaar. Er is geen zorgplicht naar aanhangers aangezien zij zich beschouwen als organisatie dat geen leden heeft. Internationaal, is het verdeeld in diverse geografische streken die enigszins autonoom als persoonlijke fiefdoms van de hogere verantwoordelijke zuster lopen (Senior Sisters). De individuele centra zijn meestal privé huizen. BKWSU biedt openbaar geen statuten, handboek of jaarverslagen zelfs niet zijn donateurs en aanhangers.
Is de Brahma Kumaris een "sekte"?
Waarschijnlijk, wel. Brahma Kumaris heeft vele elementen die identiek aansluiten bij de beschrijvingen en die aan sektes worden toegeschreven. Meer en meer, tegen hun eigen filosofie, worden zij een persoonlijkheids cultus die rond de verering en aanbidding van hun stichter en hogere zusters wordt gebaseerd.
PBKs en andere BKWSU splintergroeperingen
.
Who is PBKs?
De belangrijkste splintergroepering binnen de beweging van Brahma Kumaris is Prajapita Brahma Kumaris.
Wat gelooft PBKs?
Hoofdzakelijk hetzelfde als BKWSU met die uitzondering dat zij twijfelen over de huidige mediumschap van BKWSU en verkozen een ander alternatief medium als het doorgeefluik van van God, Veerendra Dev Dixit waarvan zij denken dat het de businesspartner van Lekhraj Kripalani' was in zijn vorige incarnatie en het eerste medium van de Shiva ziel . PBKs hanteren een meer metaforischer inzicht in leering . Bijvoorbeeld, PBKs verklaart de niet uitgekoemen voorspellingen " Destruction" van voor 1976 niet als vernietiging van de wereld maar van elementen binnen de beweging van Brahma Kumars . Voor meer informatie, en contact met de aanhangers van PBKs, hier; http://www.PBK.com
Wie is hun leider?
Veerendra Dev Dixit van Farrukhabad. Dev Dixit was lid van BKWSU en had zijn Doctoraat . Ontevreden met de antwoorden die de leiding BKWSU hem konden geven, bleef hij de leering onderzoeken tot zijn persentie ongewenst werd en hij werd verbannen van BKWSU.
Zijn er andere splintergroeperingen?
Ja. Vishnu Party, Inadvance Party, Super Inadvance en een andere vroegere BK aanhanger die denkt is hij Krishna is en een kleine groep leidt . Dergelijke organisaties neigen om methode en concepten te hanteren die tijdens hun tijd met BKWSU of (AIVV) PBK werd geleerd naast nieuwe of traditionele geloofselementen.
Wat is de reactie van BKWSU?
Elke BK die de leering van PBK onderzoekt wordt uitgestoten zonder enige verklaring van de leiders van BKWSU
De ontvoering en de aftuigingen van PBKs door BKs zijn bij een aantal openbare evenementen in talrijke Indische staten voorgekomen onder het mom dat het een besloten bijeenkomst was. De leiding BKWSU doet het behoorlijk wat inspanning om blootstelling over PBKism aan eigen aanhangers te blokkeren en op een agressieve manier het wantrouwen te scheppen tegen Veerendra Dev Dixit en zijn aanhangers.
Bent u PBKs, de anti-Partij of één of andere andere groep?
Nee! Niemand van de ondersteunend deze website is aanhangers PBK. Niets heeft de cursus PBK van studie ondernomen. PBKs en al anderen zijn welkom om tot deze website bij te dragen zolang zij de voorwaarden het kunnen goedkeuren die wij hebben aangeboden. De verdedigers van het forum hebben geen andere collectieve loyaliteit aan om het even welke groep.

Return to Osteuropa

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests