Brahmins openen discussie over misbruik leiding BKWSU

für Deutsch sprechende Ex-Bks aus Nederland, Osteuropa und Russisch-Staaten, ihre Freunde und Familie
  • Message
  • Author
User avatar

lokila

ex-BK

  • Posts: 90
  • Joined: 04 Sep 2008
  • Location: Europe

Brahmins openen discussie over misbruik leiding BKWSU

Post13 Jun 2009

Admin wrote:Onderstaande brief werd ontvangen door actieve en betrokken BK's. Het is duidelijk dat ze geen behoefte hebben om gezien te worden of in verband gebracht te worden met een "anti-partij". De groep schrijft dat ze zich zorgen maakt over het welzijn van BK's en over de organisatie van de Brahma Kumaris zelf.

De complete correspondentie is op dit moment (13 juni) nog niet in het Nederlands vertaald, maar te lezen op het engelstalige forum onder te titel "Brahma Kumaris Raise Issue of Abuse with BKWSU Leadership". De brieven getuigen van emotioneel, mentaal, fysiek en financieel misbruik door de leiding van de Brahma Kumaris.

De beheerders van dit forum hebben (nog) niet alles kunnen natrekken wat er in de correspondentie staat, maar het vertoont grote overeenkomsten met andere documentatie. Daarom zijn er gegronde redenen om aan te nemen dat dit een waarheidsgetrouw verslag is van gebeurtenissen en is besloten over te gaan tot publicatie.

De contactgegevens zijn bekend, maar worden hier niet openbaar gemaakt. De schrijvers verklaren dat zij al ervaring met de interne BKWSU 'spion machine' die probeert ontdekken wie ze zijn. De correspondentie is gepubliceerd in goed vertrouwen en is niet gecensureerd.
BKs wrote:Beste zusters en broeders,

We zijn een groep van Baba’s kinderen uit verschillende continenten. Sommigen van ons zijn al bij Baba sinds het begin van de service door dubbele buitenlanders, sommigen van ons wonen in centra, sommigen zijn sinds een paar jaar met Baba. We hebben één ding gemeen: we zijn zeer loyaal en hebben veel liefde voor Baba, zijn principes en waarden.

We zijn al geruime bezorgd over de praktijken die voortduren en ondersteund worden door de leiding van de BK en die indruisen tegen Baba’s beginselen. We hebben individueel geprobeerd deze problemen bespreekbaar te maken met onze senior teachers, maar er is niets gebeurd.

Dit jaar hebben we voor het eerst officieel onze stem laten horen. We hebben in juli onze bezorgdheid geuit in brieven aan Dadi Janki, Jayanti bhen, Nirwair Bhai, Sudesh Bhen, Vedanti bhen, Nirmala bhen, Mohini bhen (New York) en aandacht gevraagd van Dadi Gulzar en Dadi Ratanmohini. We vroegen hen hierop te reageren en kregen een reactie vanuit het BK info e-mailadres met een verzoek voor een persoonlijke ontmoeting. Maar omdat we dit al vaak hebben geprobeerd en persoonlijke ontmoetingen nooit iets opleverden, hebben we in Augustus gevraagd of dit bericht aan Baba kon worden doorgegeven. Daar hebben we geen antwoord op gekregen. Baba heeft in de laatste seizoenen veel van deze onderwerpen in de Murli’s aangesneden, maar zijn "instrumenten" hebben er niet op gereageerd.

Deze brieven die we hebben verstuurd zijn als bijlage opgenomen bij deze e-mail. We hebben er nog geen antwoord gekregen. Met het schrijven van deze lange brief hebben we een tijd gewacht, maar nu rest ons geen andere keus dan dit onderwerp in een veel bredere bring van de familie bekend te maken. Iets wat we ook hebben aangekondigd in onze eerdere brieven.

Wij zijn er absoluut niet op uit om disservice te doen. Integendeel, we zijn bezorgd dat de disservice van de BK leiding zo niet door kan gaan. Met zo’n gebrek aan spiritualiteit kunnen we als familie Baba’s beeld van ons niet uitdragen en lijken we op elke andere Kaliyug beweging.

Omdat jullie allemaal druk zijn, de belangrijkste punten in deze brieven hieronder.

1. Sommige coördinatoren van Europese landen (Wendy, Griekenland ([I] Italië? [/ I]), Jacqueline, Holland; Mira, Spanje, Anthony, Griekenland, Babette, Frankrijk) gebruiken manipulatieve en intimiderende methoden om hun macht te behouden. De BK leiding heeft niets gedaan voor de studenten ze blijft deze teachers ondersteunen.
2. Alle NCOs ondersteunen Dadi Janki en promoten het idee dat zij een van de acht juwelen is en dat daarom alles wat ze doet en zegt boven elke kritiek verheven is. Maar in haar gedrag is dit niet terug te zien. Ze blijft zich manipulatief gedragen, ondermijnt zielen in het openbaar, haalt ze weg uit hun gezinnen en gedraagt zich onverdraagzaam.
3. Zielen zijn favoriet op basis van culturele achtergrond, hun status als teacher, hun status in het openbare leven, hun rijkdom, positie en opleidingsniveau en worden ongelijk behandeld, niet zoals Baba ze ziet, met name door Dadi Janki en Jayanti bhen.
4. Zielen die geen positie of macht hebben en die fouten hebben gemaakt worden liefdeloos aan de kant gezet, zonder enige ondersteuning en worden behandeld als paria's. Zielen worden financieel, emotioneel en fysiek gebruikt om de Yagya te ondersteunen. Zodra ze tekenen van zwakte vertonen en zich niet makkelijk aanpassen aan het systeem worden ze gedumpt omdat ze nutteloos zijn voor hun doeleinden. Er zijn veel Brahmins achtergelaten op deze manier, zonder de steun van de familie. Dit is niet Baba’s systeem.
5. Het Britse boekhoudsysteem is corrupt en regionale centra hebben geen inbreng. Individuele zielen worden aangemoedigd hun bezittingen te verkopen, worden opzij gezet en blijven met lege handen achter wanneer ze ouder worden. Regelmatig worden dubbele rekeningen naar de charity commissie gestuurd zodat zodat geld kan worden overgeheveld. In Engeland loopt een onderzoek naar de BKWSU in verband met frauduleuze praktijken op het gebied van liefdadigheid.
6. er is in Londen veel geld gebruikt bij het opzetten van bhavans, maar zielen die hier mogen blijven moeten precie in de pas lopen, anders blijven ze met lege handen achter.
7. Iets dergelijks is gebeurd in de VS, waar zielen werden aangemoedigd hun huizen te verkopen voordat ze naar Peace Village zouden verhuizen. Vervolgens werden ze niet ondersteund en stonden ze met lege handen.
8. Teachers van de hoofdcentra in Noord-Amerika die zich negatief gedroegen tegenover studenten werden ondersteund door zuster Mohini, maar toen de de situatie onhoudbaar werd zijn de teachers verwijderd en stonden ze met lege handen.
9. In Nigeria is geld is verduisterd en er zijn visa voor teachers in Ghana op illegale wijze verkregen.
10. Een senior teacher in Dubai heeft misbruik gemaakt van haar positie door geld te verduisteren en vervolgens spullen in Engeland te importeren. Zij laat ook jonge Kumaris illegaal uit India overkomen.

Kortom, wij maken ons ongerust over het feit dat de leiding van de BK zich juist van de lichaamsbewuste systemen op ethisch, moreel en financieel vlak bedient, waar ze juist zo tegen zijn. Dit is niet iets wat langer verborgen kan blijven. Naarmate de tijd verstrijkt zal al dit negatieve karma automatisch worden onthuld. Wij maken deel uit van de brahminfamilie en willen dat er op geen enkele manier disservice wordt gedaan, maar als de leiding zich zo blijft gedragen zijn we bang dat alle corruptie en intimidatie straks bekend wordt onder het grote publiek. Degenen die "anti" BK zijn, zullen blijven benadrukken wat ze aan de buitenkant zien.

We hebben op geen enkele manier iets te maken met "anti" groepen. Integendeel, het is uit liefde en een verlangen om vanuit het hart te leven naar Baba’s principes, dat we deze brief sturen. We hebben de zuivere hoop dat met een groter bewustzijn dingen kunnen veranderen. Het is de verantwoordelijkheid van ieder van ons dat onze familie zich gedraagt op een zuivere en goddelijke manier. Als we er allemaal individueel voor kiezen het systeem van manipulatie, intimidatie, corruptie en ongelijkwaardigheid niet langer te ondersteunen, kunnen degenen die dit in stand houden niet langer blijven.

Nadat al deze brieven zijn verstuurd, is met "subtiele" onderzoeken geprobeerd uit te vinden wie verantwoordelijk is voor het versturen van deze e-mails. Bepaalde personen zijn verdacht gemaakt en er zijn veronderstellingen gedaan. In veel gevallen volstrekt onjuist.

In de laatste vier maanden hebben Dadi Janki, zuster Mohini, zuster Sudesh, zuster Nirmala, zuster Vedanti, zuster Jayanti, broeders uit Madhuban en elders, in verschillende klassen er keer op keer op gehamerd aandacht te besteden aan zelftransformatie, niet naar anderen kijken en niet roddelen. Baba heeft hier dit seizoen ook over gesproken in de Murli’s, maar het zijn deze Seniors zelf, vooral Dadi Janki, die constant gebruik maken van roddels, manipulatie en intimidatie om informatie te krijgen over mensen via derden en acties te ondernemen door te oordelen, te straffen en zielen uit te sluiten. Dit staat haaks op de aanwijzigen en spirituele wetten van Baba.

Wij zijn op de hoogte van ten minste 30 gevallen waarin er is geoordeeld en gestraft zonder enige vorm van communicatie waardoor zielen uit de familie zijn gebannen door het maken van toespelingen, insinuaties en lasterpraat. Wij maken ons zorgen over al die familieleden die we niet kennen, maar die in stilte lijden.

Wij zullen wachten om te zien welke stappen de familie als geheel neemt, of je dit doet met de kracht van Yoga of door te helpen zaken beter te regelen vanuit de positie die je hebt, of door te weigeren methoden te gebruiken die gebaseerd zijn op denkfouten en menselijk falen. Het is je eigen keus. We geven dit over aan de familie, Drama en Baba.

Met al onze spirituele visie en liefde,


In Baba's Yaad


The Torch

P.S. Als een van ons jou als familielid kan helpen en spiritueel ondersteunen, aarzel dan niet om er gebruik van te maken.

duty bound

questioning BK

  • Posts: 29
  • Joined: 11 Mar 2009

Re: Brahmins openen discussie over misbruik leiding BKWSU

Post14 Jun 2009

How can I read this in English?

jann

friends or family of a BK

  • Posts: 1227
  • Joined: 29 Jan 2007
  • Location: europe

Re: Brahmins openen discussie over misbruik leiding BKWSU


Return to Osteuropa