Page 1 of 1

Koude onthechting

PostPosted: 28 Dec 2012
by Wonieka A. Meuter
Deze blog heb ik een paar dagen geleden geschreven, voordat ik deze informatie aantrof. Hoewel het maar zijdelings over de Brahma Kumaris gaat, heeft het er alles mee te maken en wil ik het op dit forum delen, omdat het misschien ook als inzicht behulpzaam kan zijn voor anderen.

De koude onthechting van de tiran en hoe het ook anders kan

Heel lang waren voor mij tirannen en de macht die zij uitoefenen het meest angstwekkende dat er bestond. Ik had een nogal overheersende vader wiens wil wet was en die moeite had met mijn sterke wil en mij daarom nogal eens een dictator noemde.

Macht was heel lang iets dat ik vies vond en waar ik mij tegen verzette. Totdat ik bij de Brahma Kumaris (waar ik acht jaar lang deel van uit gemaakt heb) zelf in een verantwoordelijke positie kwam (zo rond mijn dertigste). De tiran in mij werd zichtbaar en daar schrok ik toen hevig van. Dat wat ik zo in mijn vader afgewezen had, deed ik nu zelf. Ik was bezig mijn wil op te leggen aan anderen, bezig hen te controleren en ik kon het niet verdragen dat ze niet aan mijn eisen voldeden. Ik heb tranen met tuiten gehuild. Omgaan met macht en autoriteit is sindsdien een onderwerp gebleven dat keer op keer in mijn leven opdook.

Er zijn vele manieren waarop tirannie en macht uitgeoefend kunnen worden. Zowel zichtbaar in heel duidelijke voorbeelden van machthebbers die we kennen uit de loop van de geschiedenis en de actualiteit, als meer subtiele vormen van onderdrukking en controle uitoefenen, zoals de macht die slachtoffers uitoefenen en waarmee zij de aandacht naar zich toe weten te trekken door hulpeloos gedrag waardoor anderen voor hen gaan zorgen.

Ik heb vele tirannen in mijn leven gezien, omdat iedereen deze in zich heeft, al dan niet zichtbaar aan de oppervlakte. Hieronder waren werkgevers, een arboarts, leiders van spirituele organisaties, therapeuten, vrienden en vriendinnen. Maar ook een dreumes, die ik van dichtbij heb meegemaakt en die de tiran tot het uiterste wist door te voeren tot en met het weigeren van voedsel. Een heel krachtige en slimme ziel, die haarfijn wist waar de zwakke plekken zitten van de mensen en hoe hij die kon bespelen. In een klein lichaam verpakt, kon je je zomaar verkijken en dan kon Maarten soms best schattig lijken. De kracht, uithoudingsvermogen en wil van dit kind ging verder dan je doorgaans ziet bij een kind van nog geen twee en volgens mij kan het niet anders dan meegenomen zijn uit een vorig leven.

Met Maarten in mijn gedachten wil ik helder maken hoe de tiran in jou en mij, en met name in spirituele zoekers en spirituele leiders zichtbaar en voelbaar kan zijn. Spirituele begrippen als onthechting en illusie spelen mijns inziens een belangrijke rol en ik wil delen hoe ik deze krachten en begrippen omgevormd heb in mijn leven.

Een aantal maanden heb ik Maarten intensief en dagelijks meegemaakt en verzorgd. Hij kon gillen als hij zijn zin niet kreeg en was dan op geen enkele wijze te stoppen. De mate waarin hij zijn macht ging uitoefenen werd met de tijd steeds extremer. Juist doordat het een kind was waarmee ik een intense en liefdevolle verbinding had, raakte het mij enorm. Maarten zette mij aan tot het maken van een diep gevoelde en krachtige verbinding met God. Door groots te zijn in mijn energie en uitstraling, kon ik hem soms stoppen. Hij zette mij daarnaast aan tot onthechting , zodat ik tot in het kleinste aan geen enkel gevoel meer gehecht raakte en ook niet aan hoe anderen naar mij deden. Want hij maakte mij duidelijk dat ik teveel waarde hechtte aan warme gevoelens en dat ik die te belangrijk maakte, waardoor ik niet meer kon kijken naar wat er gebeurde zoals het gebeurde en ik mij zomaar door hem kon laten misleiden. Maar hoe ik ermee omging was nieuw voor hem. Nieuw was, dat ik mij een meester toonde die verdriet liet zien, die zich kwetsbaar toonde, die keer op keer haar hart weer open zette, hoe vaak er ook op getrapt werd. Het bracht hem regelmatig in een vertraging en deed iets in hem verschuiven. Soms voelbaar, soms zichtbaar in de ogen. (*)

De onthechting, zoals die in veel spirituele stromingen beoefent wordt en ik zelf beoefent heb bij de Brahma Kumaris, is in veel gevallen een koude, waarin het eigen belang van de spirituele ervaring voorop staat. Wat ik laat zien en wat ik beoefen is een onthechting waarbij ik wel betrokken blijf. Ik blijf voelen. Alles. Dan ben ik bijvoorbeeld totaal in het voelen en uiten van mijn boosheid en verdriet als er akelig naar me gedaan wordt. Om daarna , wanneer alles doorvoelt is, te onderzoeken wat er nou precies heeft plaatsgevonden. De inzichten die dan meestal komen, maken dat mijn hart open blijft en ik kan blijven houden van degene(n) door wie ik mij aanvankelijk benadeeld voelde.

In de koude vorm van onthechting, maakt iemand zich geen illusies meer, ziet zo iemand alles als een illusie, als iets dat niet waar is en dus ook geen waarde heeft. In diverse spirituele stromingen wordt het hele aardse bestaan als een illusie gezien. Je zo onthecht voelen van het bestaan geeft macht, want niets kan je nog raken. Je zit in je eigen cocon van zuiverheid en licht. Ik zie het als een mannelijke vorm van spiritualiteit, omdat veel spirituele leiders door de eeuwen heen mannen waren. Kort gezegd is de mannelijke aard meer ingesteld op een beweging die naar buiten gericht is, waar de vrouwelijke aard zich eerder naar binnen keert is en ontvangend is.

De vrouwelijke manier van deelnemen aan het leven, waarin ik mijn licht (mijn inzichten) deel, werd door Maarten veelal met arrogantie beantwoord. Alsof het een gepasseerd station is en het niets voorstelt. Hij voelde zich daar ver verheven boven. Het ziet er te gewoon uit. Het is niet imposant en het lijkt niet als iets waar je tegenop kunt kijken.

En hoe imposant een tiran ook lijkt, hij is niet vrij van zijn verleden, hij draagt zijn lasten nog altijd met zich mee, terwijl hij nieuwe lasten creëert door de macht die hij blijft uitoefenen. Ik zie op foto’s en filmpjes goeroe’s, meesters – of hoe zij zich ook noemen – anderen zegenen, alsof zij de macht hebben het leven van een ander op die manier te veranderen. Ze zitten al dan niet op een troon, al dan niet in speciale kleren, afgescheiden van hun toehoorders. Ongenaakbaar. Afgescheiden van het leven. Niet aanspreekbaar op hun eigen gedrag, die immers onfeilbaar is. De echt levendige sprankel van het leven te vieren ontbreekt vaak en is niet zichtbaar in de ogen. Zij zijn onthecht, hun ogen veelal leeg, alsof zij al niet meer op aarde zijn.

Hoe belangrijker de tiran, goeroe, spiritueel leider enz. en hoe groter zijn macht geworden is, hoe meer zijn bestaan op het spel staat, afhankelijk als hij geworden is van zijn positie. Het ware gezicht van de tiran krijg je niet te zien. ‘Fouten’ en nalatigheden zullen nooit toegegeven worden, want dan toon je je zwak en ben je kwetsbaar, waardoor je aan achting zou kunnen verliezen.

In mijn leven met anderen laat ik zien dat ik kwetsbaar kan zijn, door te delen wat er plaatsvindt in mijn leven, ook de momenten van verwarring of twijfel en waarin ik de zaken gekleurd zie. Ik laat zien dat ik daarin overeind blijf, mezelf trouw blijf en dat ik daar juist krachtiger van word, omdat er voor mij niets te verdedigen valt en niets te verliezen.

Ook ik oefen macht uit, daar ontkomt niemand aan. Een krachtig persoon met veel inzichten in het leven en in anderen heeft altijd macht. Daar ben ik mij heel bewust van. In mijn intentie om vanuit onvoorwaardelijke liefde te leven, blijf ik voelen, blijf ik onderzoeken, blijf ik deelnemen aan het leven zonder gehecht te zijn aan hoe iets er uit zou moeten zien, dat het er op een bepaalde manier uit zou moeten zien of dat het een gewenste uitkomst zou moeten hebben. Als het mij wordt toegestaan dan gebruik ik mijn macht vanuit een warm en betrokken hart ten bate van jou. Ik houd je vast en ik laat je los, elk moment opnieuw. Tot het genoeg is of tot de weg vrij is.

© Wonieka A. Meuter

(*) Omdat Maarten nog niet praten kon is veel van wat ik over hem schrijf gebaseerd op mijn waarnemingen en interpretatie door wat ik op heldervoelende en helderziende wijze bij hem gezien en gelezen heb en wat herkend wordt door degenen die erbij waren.

Zie evt. ook: http://ontwikkelennaarheelzijn.wordpress.com