Jeevan mukti

für Deutsch sprechende Ex-Bks aus Nederland, Osteuropa und Russisch-Staaten, ihre Freunde und Familie
  • Message
  • Author
Offline

Wonieka A. Meuter

  • Posts: 29
  • Joined: 28 Dec 2012
  • Location: The Netherlands

Jeevan mukti

Post30 Dec 2012

Omdat het woord jeevan mukti afgelopen dagen in mijn hoofd terug keerde en ik het begrip ken uit mijn periode bij de Brahma Kumaris ben ik gaan opzoeken wat het ook al weer inhoudt: Jivan-Mukta in Sikhism

Onderstaande alinea’s overgenomen uit bovenstaande link wil ik graag toelichten naar mijn eigen ervaringen en inzichten.
The belief underlying the concept of mukti is, that the soul, a particle of the Supreme Soul, is, while embedded in the physical frame, in a state of viyog or separation and longs for sanyog or reunion with its source, which for it is the supreme bliss.

The jivan-mukta of Sikh conception is the realized soul, identified as gurmukh (one whose face is turned towards God). He leads the life of a common householder enriched by the experience of spiritual harmony within. “He surrenders himself completely to the Will of God; joy and sorrow are the same to him; he experiences bliss always and viyog (separation) never” (GG, 275). Instead of the differentiating ego, the all-encompassing Divine Spirit resides in him. Existentially he belongs to the world, essentially he transcends the world.

Mukti is voor mij dat je bevrijd bent van je lasten, je pijn ed. en je volledig realiseert wie je bent. Dat is zowel dat je je helemaal bewust bent van wie jij bent en dit kunt verwezenlijken in je lichaam hier op aarde, als dat je jezelf ervaart als Eén met God, (the Supreme Soul). Je leidt je leven hier op aarde tussen de mensen en met de mensen terwijl je je compleet overgegeven hebt aan de wil van God. Voor mij houdt dat in dat ik afgestemd ben op de hoogste potentie van leven en de natuurlijke wetten van het bestaan. Het houdt voor mij in dat ik onvoorwaardelijke liefde leef, dat ik houd van het leven, van de aarde, van de mensen en dat ik het duister kan zien in al zijn facetten en het verlicht met het licht van mijn hart. Dat is voor mij transcenderen. Je overstijgt het denken in goed en fout, zodat je het geheel kunt zien, juist door helemaal aanwezig te blijven in het lichaam. Overstijgen heeft niets te maken met beter of hoger zijn dan iemand anders of uit het lichaam gaan. Pas dan kan transmutatie plaatsvinden, kan er iets wezenlijk veranderen.

Mooi vind ik aan het begrip jeevan mukti dat het om bevrijding gaat in het leven, anders dan het streven om je te bevrijden om op te gaan in het licht en niet meer terug te hoeven komen naar de aarde. Als er liefde is in het hart dan hoef je niet weg van de aarde, dan kun je hier op aarde zijn en blijven en jouw bijdrage leveren door te laten zien hoe je samen Eén met God kunt zijn en de vreugde van het leven hier op aarde kunt vieren.

© Wonieka A. Meuter

Gepubliceerd d.d. 28-11-12 op http://ontwikkelennaarheelzijn.wordpress.com

Return to Osteuropa

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests