Enige BK begrippen nader uitgelegd.

für Deutsch sprechende Ex-Bks aus Nederland, Osteuropa und Russisch-Staaten, ihre Freunde und Familie
  • Message
  • Author

jann

friends or family of a BK

  • Posts: 1227
  • Joined: 29 Jan 2007
  • Location: europe

Enige BK begrippen nader uitgelegd.

Post19 Jun 2009

Amrit Vela: Letterlijk vertaald als' het uur van nectar ', dit is het meditatie principe voor alle leden. Vanaf 4u00 en eindigt om 4:45. Het lid begint zijn / haar dag met mediteren over de zelf als ziel en Shiva als God, of de zelf te zien als een godelijke prinses in het paradijs. Deze keer is het het mechanisme op zichzelf indoctrinatie. Het is een moment van stilte, zonder te praten of herinnering aan anderen. Men visualiseert (denkt) een zalige band met hun 'liefdevolle vader en moeder' en wekt een gevoel van dankbaarheid voor de 'zegeningen' die ze hebben ontvangen. Het is een oefening in mentale masturbatie van fantasie in zekere mate van ingebeelde ervaring van Shiva en Brahma of de zelf als metafysisch wezen. Of als een heerser van een koninkrijk in de hemel.

Celibaat: Het BK idee van geslachtsgemeenschap is zeer negatief - zij beschouwen het als de grootste zonde, omdat zij geloven dat het de spiritualiteit en subtiele relatie met God vernietigt. Ze zeggen dat dit gebeurt omdat men een slaaf van de zintuigen en onzuivere gecompliceerde relaties wordt . De enige manier om zuiver en vrij te worden van de last van karma (de gevolgen van de zonde in het verleden) is volledig af te zien van seks en celibatair worden . Volgens BK definitie betekent dit dat masturbatie ook 'illegaal' is. Dit aspect van de leer geeft mensen het gevoel vuil te zijn. Een lid zal schuld en schaamte voelen als hij of zij "onzuivere gedachten" heeft of zich opgewonden voelt.

Detachment: Dit is een centrale leer van de BKs. De wereld is aan het einde en er is alleen nog tijd genoeg om zich te concentreren op spirituele ontwikkeling en het creëren van het eigen fotuin voor het volgende leven in de Hemel. Men moet zich losmaken van zijn eigen lichaam, de sences, verlangen en dus elke vorm van emotionele gehechtheid. Deze filosofie wordt verwoord in hoog spirituele jargon als
' Iedereen is bijzonder, maar niemand in het bijzonder '. Deze filosofie heeft geleid tot het isolement van nieuwe leden, van vrienden en familie en heeft vele huwelijken gebroken, met name wanneer het celibaat wordt ingebracht.

Dharna: Dit is een aspect van de filosofie dat BKWSU geeft als weergave van credability en vervolgens wordt benut als marketing tool - dharna is het in praktijk brengen van spirituele kwaliteiten en de expressie van spirituele waarden in karakter en actie. Dit is het belangrijkste aspect voor de meeste leden de kennis en meditatie worden geacht te leiden tot dit punt van inprenting van de deugden van God. Een goede leerling van de BKWSU zal proberen te oefenen met deugden, zoals vriendelijkheid, tolerantie, vergiffenis,uit enz. in ieder woord en actie en zich elke keer schuldig voelen bij gevoelens van woede, ego, hebzucht, gehechtheid en lust. Iedere keer als een student een gedachte heeft over sex, of zich geïrriteerd voelt, eenzaam voelt, of iets materialistisch wil, ....dan hebben zij voor alle eeuwigheid gefaald . Dit niveau van doordrongen schuldgevoel disempowers mensen en maakt ze ondergeschikt aan de senioren die claimen ver strekken tot boven de ondeugden.

Karmateet: Dit is het ultime doel van alle BKs, het punt waar ze volledig vrij van de last karma (acties) uit het verleden. Dit vereist van het lid alle regels, instructies van senioren, op te volgen en om deel te nemen aan 'service' (de uitbreiding van de organisatie) en de vele uren van meditatie (zelf indoctrinatie). Volgens BK leer moet de karmateet stadium worden bereikt voordat de wereld wordt vernietigd en de senioren herinneren alle leden voortdurend dat het einde wereld zeer binnenkort plaatsvindt. De implicatie is dat de leden constante, diepe en oprechte inspanning moeten leveren. Als zij falen, doen ze dat niet alleen voor altijd, maar alle resterende karma (onzuiverheid) zal worden bestraft door God als rechter en zij zullen "een duizend jaar lijden in een seconde".

Maryadas: Dit zijn de basisregels die door een lid moet worden nageleefd in zijn of haar leven. Indien men deze regels niet volgt dan wordt men niet als puur gezien en niet als een echt lid. In wezen worden deze regels verkocht aan het lid als de basis en een zeer minimale inspanning om steeds volledig zuiver zijn en vrij van verleden karma - de centrale doelstelling van de Brahma Kumaris. Iemand die de regels volgt op worden beloond met toestemming om naar Madhuban te reizen om God te ontmoeten. Deze regels zijn: het celibaat, Amrit Vela elke dag, Murli klasse elke dag, traffic control (5 minuten meditaties op voorgeschreven moment tijdens de dag), vegetarisch dieet alleen voedsel te eten dat gekookt is door een ander lid, en douche na defaecation. Het is ook goed begrepen dat een goed lid geen televisie of films zou kijken of boeken lezen. Zij zouden er ook alles aan moeten doen om elk jaar naar Madhuban te reizen .

Maya / Ravan: Deze zijn het vijanden van alle BK's - of althans die zij tot vijanden hebben gemaakt. Maya vertaalt als de illusie van denken "Ik ben dit orgaan en de naam" en Ravan vertaalt als de menselijke ondeugden die leiden naar 'onzuivere karma (actie)'. De vices voor de BK's zijn: lust, boosheid, hebzucht, gehechtheid en ego. Hoewel het overwinnen van deze vices is een nobele zaak, legt de Brahma Kumaris een onmogelijke verwachting bij de 'leden neer voor het volledige zuiverheid - om constant vrij te blijven van de invloed van deze vices in iedere gedachte, woord en actie. Zij die toch worden beïnvloed zijn gedoemd te mislukken. Dit leidt tot een last van constant schuldgevoel, en worden gevangenis muren van alle BK's. Het drijft hen naar 'constante inspanning', dat is de catchcall van de Brahma Kumaris - maar het betekent dat elk lid constant bezig moet zijn een goede student te zijn,geen tijd meer voor afleiding - met inbegrip van het gezin, persoonlijke entertainment, academische studies enz.

Raja Yoga: In hindoeïstische traditie zijn er acht stijlen van Yoga. Hatha Yoga zal voor westerlingen het meest vertrouwd zijn met - het gaat om uitstrekken en houdingen. Raja Yoga wordt letterlijk vertaald als' de koning van yogas' en wordt in India als de Yoga van meditatie en verlichting, en alleen beoevend door de heiligste van SAGES. Traditionele Raja Yoga is gecreeerd door Patanjali vermoedelijk rond de tijd van Christus. Zijn kennis van Raja Yoga is beschreven in een schrift bekend als de "Yoga Sutras".
De Brahma Kumaris beweren Raja Yoga te leren. In feite hebben ze de term gestolen om te gebruiken als een verwijzing naar hun eigen, unieke stijl van meditatie die zij in de handel brengen als de "hoogste Yoga" - en staat in geen relatie met Patanjalis "Raja Yoga. Dit is typische een combinatie van arrogantie en misleiding van de organisatie.

Sanskars: Dit Sanskriet woord is een verwijzing naar de kenmerken, de gewoonte en neigingen van een persoon - wat misschien normaal bedoeld wordt als een persoons onderbewustzijn. Het is een zeer belangrijk concept in de BKWSU en een van de belangrijkste ideeën die door de organisatie gebruikt wordt om de geest en wil van haar leden onder controle houdt.

In wezen volgens BK filosofie, is de reden van het lijden hun 'onzuivere' sanskars. Dit is het resultaat van onzuivere acties (karma) en worden opgeslagen in het onderbewustzijn als sanskars. De enige manier waarop men kan transformeren en deze onzuivere sanskars in pure sanskars (deugden) om te zetten is door te mediteren met BK God - Shiva, en door service te doen (het recruiten van andere leden en dus ze te redden), die zij omschrijven als zuivere karma. Ze zeggen ook dat, het nu is de enige keer is dat God Shiva komt om de wereld te trransformeren, nu is de enige kans om zuivere acties te doen en zich over te geven aan zijn eigen onzuiver sanskars zodat zwakte overwonnen kan worden.

Service: zie "Seva". Seva is vertaald uit het Hindi in 'service'. Service is het uiteindelijke doel voor alle BKs ' en de manier waarop een lid de verdiensten kan maken voor de Hemel. In BK jargon verwijzen zij naar 'Fortune'. Elke actie is een toename of vermindering van hun fortuin. De hoogste actie is om iemand service te geven zodat ze ook een BK worden. Dus alle BKs zijn gericht op de werving van nieuwe leden, naast een half speelse poging om "benefit" te brengen voor de bredere gemeenschap.

Seva daadwerkelijk als "om het comfort en geluk". Dat is een veel zuiverder idee en motief, maar vooral westerse BKs zijn eerder getrained in het concept van ' service 'als aanwerving van nieuwe leden.

Shrimat: letterlijk vertaald als de 'richtingen van God'. Shrimat wordt verstrekt door de senioren op basis van hun interpretatie van de BK filosofie als in de Murli. Een goed lid niet zal nooit een onafhankelijk besluit nemen een uit angst dat het besluit een product is van hun eigen 'Manmat' (ego) of 'Parmat' (de invloed van een onzuiver mens). De verstrekking van Shrimat is een van de belangrijkste methoden om de geest en het leven van de leden te beheersen .

Shudra: Deze term verwijst naar de onaantastbare kaste in de hindoe-systeem. Alle mensen worden shudras geacht indien zij niet behoren tot de Brahma Kumaris. Dit is een duidelijke indicatie van BK eigendunk.

Misbruiken van rechten en vrijheden en het vernietigen van de individualiteit en vrije wil, los van familie, vrienden en de algemene gemeenschap, en misbruik van financiën van leden, tijd en energie.

Misbruik van Individualiteit: BKs hebben een 'groupness' mentaliteit. Ze worden niet toegestaan om voor zichzelf na te denken , afgezien van de groep en verder alleen accepteren wat ze wordt verteld.

Individualiteit wordt beschouwd als egocentrish. Men moet zichzelf zien volgens het algemene begrip dat voor iedereen geldt, geest, het intellect, sanskars (gewoonten, attitudes), deugden en ondeugden. Individualiteit wordt gezien als gerelateerd aan het stoffelijk en tijdelijke aard en is daarom ongeldig.

Misbruik van intimiteit: Relaties met vrienden, familieleden, echtgenoten, kinderen, ouders etcare gebroken of ernstig belemmerd.
Een lid van de Brahma Kumaris wordt gestimuleerd zich te distantiëren van alle familie en vrienden omdat ze als ze alleen attachments worden gezien en dus bondage met de 'oude wereld' - die zeer binnenkort toch moet worden vernietigd. Een lid is niet toegestaan om om voedsel te eten gekookt door iemand anders dan een ander lid. Alle niet-BKWSU leden worden onzuivere 'shudras' (onaanraakbaren)geacht te zijn, die de uitdrukking zijn van vice en zwakte en moeten dus zoveel mogelijk worden vermeden. Contact met shudras wordt alleen aanbevolen om service te doen, dat wil zeggen: proberen om er een lid van te maken.
BK begrippen

Misbruik van Financiën: de druk om alles wat je kunt aan de groep te geven. In niet-gemeenschappelijke groepen, leven de leden meestal in de lagere sociaal-economische lagen, niet omwille van een lager inkomensniveau, maar omdat ze altijd om een of andere reden. het geld geven aan de groep.

Om karma te zuiveren vooral die gerelateerd is aan welvaart, moet aan de BKWSU donaties worden gegeven . Dit begint met 10% en vervolgens komen verzoeken iets extra's te geven. Dit zouden onder meer geschenken van juwelen, eigendom, erfenissen enz kunnen zijn. Voor diegenen met beperkte financiële middelen wordt vrijwilligerswerk aanbevolen als een manier om de uitgave van de BKWSU te beperken. De BKWSU is een belachelijk rijke organisatie door de vergaring van de rijkdom van haar leden.

'Wij tegen zij' mentaliteit: Isolatie van de gemeenschap in het algemeen. Iedereen en alles wat buiten de groep wordt gezien als' van de duivel 'of' achterlijk 'enz. Hun vijanden, ook oude vrienden, de christelijke kerk; regeringen; onderwijs, de media, de wereld in het algemeen.

Men zou de BKWSU niet beschuldigen voor het openlijk haatdragend te zijn naar anderen, maar hebben nog steeds een "wij en zij" mentaliteit. De BKWSU ziet zichzelf als elitair, als de zuivere ziel en de echte kinderen van God. De rest is onrein en moeten geholpen worden. Het wordt meer paternalistische houding dan wrokkend of paranoïde.

Misbruik van tijd en energie: De groep maakt gebruikt en beheerst bijna alle tijd en energie van leden in de groep activiteiten. Ze worden meestal in een voortdurende toestand van mentale en fysieke uitputting gehouden. Zoals eerder beschreven, de BKWSU eist veel van haar leden.

Return to Osteuropa

cron